Telemedycyna wkracza do Suwałk

0
68
Fot. www.freedigitalphotos.net

Urządzenia, które niebawem trafią do Suwałk w ramach pilotażowego programu, nie tylko będą monitorować stan zdrowia mieszkańców. Niektóre z nich – połączone bezpośrednio z centrum monitoringu – mogą uratować życie, gdy zadziałają jak czujnik stanu zdrowia pacjenta, od którego – np. w przypadkach krytycznych – zależy, czy należy wysłać pomoc.

Spotkania kilku instytucji, dotyczące uruchomienia w Suwałkach pilotażowego programu, trwały od lutego. W poniedziałek, 30 maja nastąpił symboliczny finał prac przygotowawczych – podpisanie umów z interesariuszami projektu: Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia „SANITAS” w Suwałkach oraz Miastem Suwałki.

Miasto_Zdrowia_0002Jak podkreślił podczas spotkania prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz – nowoczesne technologie, takie jak telemedycyna, wkradają się do każdej dziedziny życia, a Suwałki zawsze były otwarte na nowe zadania i nowe wyzwania.

Projekt z dziedziny B+R potrwa rok. Jego realizacja akurat w Suwałkach to nie przypadek. Wicemarszałek Anna Naszkiewicz zabiegała, by to właśnie nad Czarną Hańczą została przeprowadzona kontynuacja modułu e-Podlaskie. „Miasto Zdrowia” działa w oparciu o e-Zdrowie. – To dobry projekt. Bez niego nie mielibyśmy możliwości uruchomienia pilotażu – podkreślił podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Suwałkach dyrektor sektora Comarch Healthcare, Piotr Piątosa.

Michał Mular, prezentujący możliwości projektu zaznaczył, że Comarch jest w tej dziedzinie pionierem. – W Polce nikt tego wcześniej nie zrobił. Nasz pilot stanowi odwołanie do koncepcji WHO z 1987 roku o nazwie „Zdrowe Miasto” – dodał.

Projektem zostaną objęte wybrane szkoły i instytucje. W ramach programu do suwalskiego szpitala zostaną dostarczone nowoczesne urządzenia telemedyczne – na przykład: Zdalne KTG, Przenośne Stanowisko Telemedyczne, Aparaty przenośne do diagnostyki EKG, Aparaty telemetryczne do monitoringu EKG Pacjentów na terenie szpitala, urządzenia klasy medical-hub oraz Przycisk Życia. Wytworzona zostanie także platforma teleinformatyczna, pozwalająca na realizację zdalnych usług medycznych oraz integrująca dane medyczne i wytworzone urządzenia, w skład której wejdą także systemy Elektronicznej Książeczki Zdrowia i Platformy Analitycznej i Raportującej.

Miasto_Zdrowia_0001Zdalna Położna, dzięki systemowi zdalnego monitoringu może zaalarmować centrum w Krakowie, w którym pracownicy – na podstawie danych medycznych zdecydują, czy np. w przypadkach krytycznych wysłać karetkę. Na podobnej zasadzie zadziała Zdalna Opieka, dedykowana osobom w podeszłym wieku, wykorzystująca urządzenia klasy medical-hub oraz Przycisk Życia, będący specjalną opaską, umożliwiającą zlokalizowanie osoby potrzebującej pomocy (wciśnięcie przez użytkownika Przycisku Życia to sygnał, by operator centrum monitorującego natychmiast zareagował).

Pilotażowy program pozwoli na zebranie danych w Elektronicznej Książeczce Zdrowia. System skierowany jest na zaawansowane przetwarzanie danych medycznych, a Platforma Analityczna i Raportująca, umożliwi władzom województwa, powiatu oraz miasta analizę trendów zjawisk społecznych, medycznych, ekonomicznych i epidemiologicznych oraz rekomendowanie mieszkańcom miasta zindywidualizowanych ofert usług, produktów lub wydarzeń prozdrowotnych dopasowanych do ich upodobań i stylu życia. To idea smart city wdrożona w życie.

Suwałki z racji uczestnictwa w programie nie poniosą żadnych kosztów. Liderem projektu jest firma Comarch, która w ramach podpisanej umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ma wykonać instalację demonstracyjną Platformy Teleinformatycznej „Miasto Zdrowia”. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości ponad 8,3 mln zł, a łączna wartość realizacji programu „Miasto Zdrowia” to prawie 21 mln zł. Po zakończeniu rocznego pilotażu wszystkie urządzenia interesariusze będą mogli nabyć w cenie 1 zł netto.

Dodaj komentarz