Augustów utworzy tereny inwestycyjne

0
132
Fot. J. Koniecko (źródło: www.augustow.eu).
Fot. J. Koniecko (źródło: www.augustow.eu).
Fot. J. Koniecko (źródło: www.augustow.eu).

Zarząd Województwa przyznał na ten cel 9,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Samorząd Augustowa wystąpił o wsparcie w konkursie, ogłoszonym w ramach RPOWP, właśnie na utworzenie terenów inwestycyjnych (poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne). W planach jest uzbrojenie blisko 20 ha gruntów, na których zlokalizowana zostanie Strefa Aktywności Gospodarczej. Zostanie tam podłączona sieć wodociągowa, sanitarna, kanalizacja oraz powstaną drogi wewnętrzne. Samorząd liczy, że powstanie Strefy przełoży się na wyższą atrakcyjność inwestycyjną gminy, zwiększenie liczby przedsiębiorstw na tym terenie i nowe miejsca pracy.

Koszt tej inwestycji to 9,7 mln zł, z czego dotacja z RPOWP wyniesie 9,2 mln zł. W poprzednim konkursie z tego poddziałania wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskał Zambrów, który dzięki dofinansowaniu (2,1 mln zł), chce uzbroić 6,5 ha gruntów w niezbędną infrastrukturę.

 

Leave a Reply