Na Kaczy Dołek powraca Tymczasowy Dom Kultury. Zapisz się na zajęcia!

0
786

TDKultury_KaczyDolekTymczasowy Dom Kultury to projekt działań społeczno – artystycznych z pogranicza architektury, sztuki i animacji w przestrzeni Osiedla Północ w Suwałkach, który będzie realizowany od 12 lipca do 1 września 2016 roku. Projekt jest współtworzony przez mieszkańców osiedla, członków i członkinie Stowarzyszenia „Nie Po Drodze”, Suwalski Klub Seniora, wolontariuszy, nieformalne grupy sąsiedzkie, Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz zaproszonych artystów.

Celem projektu jest budowanie relacji między różnymi światami, w taki sposób, by sztuka stała się narzędziem komunikacji i aktywizacji obywatelskiej, a także wypracowanie modelu „lokalnej rezydencji artystycznej”, opartej na współpracy artystów ze społecznością lokalną.

Projekt Tymczasowy Dom Kultury zamierza zrealizować rezydencję, która w praktyce będzie polegała na cyklu plenerowych działań oraz warsztatów artystycznych. Zadanie to podejmą zaproszeni artyści we współpracy z mieszkańcami, lokalnymi animatorami i partnerami zadania. Artyści – architekci, twórcy wizualni, muzycy i animatorzy, działając w przestrzeni Osiedla Północ, podejmą próbę rozbudzenia świadomej odpowiedzialności za przestrzeń wspólną, aktywizacji i integrowania społeczności lokalnej poprzez narzędzia, jakich dostarcza sztuka, muzyka czy architektura.

Tymczasowy Dom Kultury to odpowiedź na brak miejsca aktywności lokalnej oraz brak oferty kulturalnej w północnej części Suwałk (Osiedle Północ). Działania artystyczne mają zmienić to oddalone od centrum miasta osiedle, gdzie dostęp do kultury i sztuki jest ograniczony. Powodem jest wspomniana odległość, ale także bariery społeczne. W zeszłorocznym raporcie o stanie kultury w Suwałkach („Nowe kierunki, nowe drogowskazy. Współczesna kondycja kultury w Suwałkach” 2015, str. 62.) można przeczytać: „Brak oferty kulturalnej «tuż pod blokiem» nie mobilizuje również do odbioru kultury tej grupy mieszkańców, która w wydarzeniach kulturalnych uczestniczy sporadycznie lub wcale”. Projekt Tymczasowy Dom Kultury to bezpośrednia odpowiedź na to zapotrzebowanie mieszkańców Osiedla Północ.

Na rezydencję do Tymczasowego Domu Kultury zostanie zaproszonych pięciu artystów (grup artystycznych) – twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki. Będą wśród nich zarówno ludzie młodzi, jak i już doświadczeni artyści. Część z nich pochodzi z Suwałk, część z innych miast w Polsce, a nawet z zagranicy – z Londynu. – Zależy nam na współpracy z ludźmi, którzy będą otwarci na działania z mieszkańcami Osiedla Północ w Suwałkach, pracę z lokalnymi animatorami i aktywistami, którzy będą chcieli odnaleźć twórcze połączenie pomiędzy swoją dotychczasową pracą a kontekstem lokalnym suwalskiego osiedla – przekonują pomysłodawcy.

Zadaniem artystów – rezydentów będzie doprowadzenie do diagnozy poprzez artystyczne działania „mapujące” potencjał Osiedla Północ i jego mieszkańców. Rezydencje będą poprzedzone konsultacjami koordynatorów, członków organizacji i partnerów zadania, mającymi na celu zapoznanie artystów z przestrzenią, głębszą diagnozę potrzeb oraz zbadania możliwości realizacji danych projektów. Rezydencje potrwają od 5 do 14 dni. Każda zakończy się wernisażem, akcją, piknikiem – wybraną przez uczestników i artystów formą prezentacji efektów wspólnej pracy.

W ramach tegorocznego Tymczasowego Domu Kultury odbędzie się 5 różnych warsztatów lub/i działań artystycznych, przeprowadzonych w różnych częściach osiedla przez artystów – rezydentów. Warsztaty będą miały charakter plenerowy, mają być realizowane w duchu community arts (sztuka społeczności).

Propozycje artystów – rezydentów (tu znajdziesz szczegóły i informacje na temat spotkań organizacyjnych):
1. Marcin Gokieli – warsztaty muzyki i improwizacji; wspólny koncert dla mieszkańców; 12 – 16 lipca
2. Marta Taraszkiewicz – papierowy design na Kaczym Dołku; 19 – 23 lipca
3. Sławek Czajkowski – budujemy Hollywood na Osiedlu Północ; 26 – 30 lipca
4. Nina Scholz i Tim Mitchell czyli kolektyw Plattformer ; 1 – 13 sierpnia
5. AK – działania teatralne z Czarną Hańczą w tle; 15 – 28 sierpnia

Leave a Reply