Będą kładki nad Nettą i Niemnem?

Fot. J. Koniecko (źródło: www.augustow.eu).

Augustów z Grodnem planuje wspólnie budować kładki pieszo-rowerowe. W środę, 10 sierpnia odbyło się spotkanie burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika z merem Grodna Mieczysławem Gojem w Grodnie. Samorządy zamierzają złożyć wspólny wniosek o dofinansowanie budowy kładek pieszo-rowerowych w ramach europejskiego programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Źródło: Wrota Podlasia

Samorządy Augustowa i Grodna pragną podjąć współpracę w zakresie realizacji projektu, którego celem będzie budowa kładek pieszo-rowerowych nad rzekami Nettą w Augustowie i Niemen w Grodnie z dofinansowaniem funduszy europejskich. Strony uzgodniły termin kolejnego spotkania, podczas którego zostanie podpisany list intencyjny w przedmiotowej sprawie.

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 z naborem pierwszych wniosków ruszy już jesienią tego roku – budżet programu wynosi 183 mln euro i przeznaczony zostanie na realizację projektów transgranicznych.

Dodaj komentarz