Dla zdrowia i turystyki. Obwód Lwowski partnerem regionalnych projektów?

0
232
Na zdj. uczestnicy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim (fot. W. Oksztol, Wrota Podlasia).

O pozyskanie środków z Programu Transgranicznego „Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020” będą zabiegać samorządy i organizacje regionu, zainteresowane współpracą z Obwodem Lwowskim.

Przedstawiciel  władz obwodu lwowskiego, przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Aleksandr Hanuszczyn, z marszałkiem województwa podlaskiego, Jerzym Leszczyńskim o możliwościach nawiązania współpracy rozmawiał we wtorek, 30 sierpnia.

O zdobyciu środków z programu transgranicznego warto rozmawiać już teraz – pierwsze nabory planowane są w październiku. W obszarze zainteresowania strony ukraińskiej znajduje się sfera zdrowia – opieka medyczna dzieci i noworodków w zakresie m.in. chirurgii małoinwazyjnej noworodków i małych dzieci oraz okulistyki z naciskiem na leczenie ślepoty dziecięcej.

Nie mniej interesujące dla obu stron wydaje się być rozwijanie turystyki. W spotkaniu wzięły udział Stowarzyszenia Euroregionów Karpaty, Niemna i Puszczy Białowieskiej. Zakładane projekty z rozwojem infrastruktury transgranicznych produktów turystycznych lub tworzeniu nowych na bazie istniejącej infrastruktury, np. trasy Green Velo.

 

Leave a Reply