Anioły dobroci, przybywajcie!

0
83
Ilustr. Hans Braxmeier, all-free-download.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody ANIOŁ DOBROCI 2016. Termin został przedłużony do dnia 5 listopada 2016 roku.

Nagroda ANIOŁA DOBROCI została po raz pierwszy wręczona w ubiegłym roku z okazji 25-lecia MOPS jako wyraz podziękowań za współpracę osobom i instytucjom niosącym pomoc najbardziej potrzebującym. Postanowieniem dyrektora MOPS w Suwałkach, Leszka Lewoca nagroda ANIOŁA DOBROCI wręczana będzie corocznie w 3 kategoriach: Osoba, Instytucja, Inicjatywa.

Potrzeby środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób, które znalazły się w najtrudniejszych sytuacja życiowych są bardzo duże. Pomoc społeczna to nie tylko dawanie zasiłków, to przede wszystkim praca z osobami i rodzinami nad wzmocnieniem ich możliwości do normalnego życia, to przeciwdziałanie przemocy, opieka nad osobami niepełnosprawnymi i innymi nie mogącymi samodzielnie funkcjonować, czasem odrzuconymi przez rodzinę. To również zapewnienie pieczy i bezpieczeństwa dzieciom, które zostały porzucone przez rodziców lub którym z uwagi na dobro dziecka odebrano prawo do opieki. Każda inicjatywa podjęta w kierunku poprawy sytuacji tych środowisk jest bardzo cenna, wymaga jednocześnie niezwykłego zaangażowania. Nagroda ANIOŁ DOBROCI jest wyrazem podziękowania i uhonorowania osób podejmujących ten wysiłek.

Uroczystość wręczania nagród odbędzie się 25 listopada 2016 roku podczas organizowanej przez MOPS uroczystej gali Dnia Pracownika Socjalnego.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia znajdują się na stronie www.mops.suwalki.pl w zakładce Anioł Dobroci 2016.

Dodaj komentarz