PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały środki z nowego instrumentu finansowego Unii Europejskiej CEF – „Łącząc Europę” na 17 projektów w całej Polsce. Dla województw mazowieckiego i podlaskiego niezwykle ważna będzie modernizacja odcinka linii E75, czyli trasy Rail Baltica.

Autor: Mirosław Siemieniec, PKP

Nowy instrument finansowy CEF (z ang. Connecting Europe Facility) ma za zadanie wspierać budowę i modernizację infrastruktury związanej z transportem, energetyką i telekomunikacją w państwach Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem, który przyświeca instrumentowi, jest integracja mieszkańców Europy poprzez tworzenie nowoczesnych sieci komunikacyjnych. Niezależni eksperci Komisji Europejskiej pozytywnie ocenili wszystkie 17 wniosków złożonych w I i II turze konkursu, przyznając tym samym Polsce dotacje o łącznej wysokości ponad 13 mld złotych. Dzięki temu zmodernizowanych zostanie prawie 1100 km linii kolejowych w 10 województwach, co wpłynie na poprawę ruchu aglomeracyjnego, międzyaglomeracyjnego i dostępu kolejowego do portów morskich.

Linia kolejowa E 75 (Rail Baltica) ma priorytetowe znaczenie dla ruchu kolejowego, jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i stanowi jedyne połączenie kolejowe krajów nadbałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

Prace na modernizowanym odcinku linii zostały podzielone na kilka projektów. Jeden z nich, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, łączący Warszawę Rembertów i Sadowne jest w ostatniej fazie realizacji, a pasażerowie mogą już korzystać z pierwszych efektów prac. Na dwa kolejne projekty, Sadowne – Czyżew i Czyżew – Białystok udało się uzyskać dofinansowanie z Instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Na prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok zostało pozyskane wsparcie z UE w kwocie 303 mln euro.

Planowana jest również modernizacja kolejnego odcinka – od Białegostoku przez Suwałki do granicy państwa (Trakiszki) – projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w trzecim naborze CEF. 

W ramach prac na odcinku Sadowne – Czyżew zmodernizowanych zostanie 35 km linii kolejowej, zostaną przebudowane 3 mosty, 11 przepustów pod torami, wiadukt kolejowy w Małkini, 12 peronów, 2 stacje kolejowe i 11 przejazdów. Wybudowany zostanie także nowy tor na moście nad rzeką Bug, dodatkowy tor na odcinku Prostyń Bug – Małkinia, przejście dla pieszych pod torami w Małkini oraz Lokalne Centrum Sterowania w Małkini.

Między Czyżewem a Białymstokiem zmodernizowanych zostanie ponad 71 km linii kolejowej oraz 2 wiadukty kolejowe, zostaną wybudowane 3 skrzyżowania dwupoziomowe (wiadukty drogowe i kolejowe) i 4 przejścia pod torami, Nowoczesne obiekty, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, poprawią płynność ruchu oraz znacznie usprawnią ruch kolejowy i samochodowy. Pasażerowie będą mogli korzystać z 14 wyremontowanych, komfortowych przystanków i stacji. Wybudowany zostanie również nowy przystanek Białystok Słoneczny Stok.

Dodaj komentarz