Przygotuj się do II edycji konkursu „bizneSÓWKI”

0
266
pieniadze_PL

W grudniu rozpocznie się kolejna edycja konkursu „bizneSÓWKI”, skierowanego do uczniów i młodych przedsiębiorczych mieszkańców Suwałk.

W konkursie mogą wziąć udział: młodzi ludzie uczący się w szkołach, które mają swoje siedziby na terenie miasta Suwałk i osoby do 35 roku życia, w szczególności absolwenci szkół wyższych oraz studenci ostatnich lat studiów, którzy myślą nad uruchomienie i rozwijaniem własnych firm w Suwałkach.

Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach: 1 – dla uczestników ubiegających się o nagrodę za biznesplan (uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedziby na terenie Gminy Miasto Suwałki prowadzonych w systemie dziennym – I kategoria) oraz 2 – dla uczestników ubiegających się o nagrodę za pomysł biznesowy (osoby pełnoletnie do 35 roku życia zamieszkujące w Suwałkach albo zameldowane czasowo lub na stałe w Suwałkach – II kategoria).

Nabór formularzy zgłoszenia do konkursu prowadzony będzie w dniach 1 grudnia 2016 r. – 28 lutego 2017 r.

Najlepsze pomysły mają szansę na nagrody w wysokości: 12 000 zł w II kategorii oraz 1 600 zł, 1 200 zł i 800 zł w kategorii I.

Konkurs organizuje Prezydent Suwałk. W poprzedniej edycji w II kategorii zwyciężyła Terapia Widzenia Barbary Pakuły z Visus Optyk. W pierwszej edycji laureatkę wsparł również portal „Niebywałe Suwałki”, jako nagrodę oferując kampanię reklamową do wartości 6 tys. zł.

Link do całości dokumentacji dot. bizneSÓWEK na BiP Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Formularz zgłoszenia.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu bizneSÓWKI: Emil Sieńko, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, tel. (87) 562 81 30, mail: esienko@um.suwalki.pl

Leave a Reply