Władze miasta i PWSZ podpisały porozumienie

0
253
Na zdj. od lewej: dr Marta Wiszniewska, Czesław Renkiewicz i Ewa Sidorek.

W środę, 2 listopada w Centrum Transferu Technologii w Suwałkach doszło do podpisania porozumienia między dr Martą Wiszniewską, rektor PWSZ i Czesławem Renkiewiczem, prezydentem miasta w sprawie współpracy.

Jak zaznaczył prezydent Suwałk, dzięki temu porozumieniu współpraca wkroczy na nowe tory. – Podpisujemy dokument z tą nadzieją, że przyszła współpraca będzie bardziej intensywna i owocna – dodał Czesław Renkiewicz.

W myśl zapisów dokumentu współdziałanie prowadzone będzie na poziomie kształcenia młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kadr, organizacji staży i edukacji studentów – pod potrzeby lokalnego, regionalnego, ale i ogólnopolskiego rynku pracy. Niektóre z planowanych kierunków to odpowiedź na zapotrzebowanie konkretnych firm.

Pierwsze efekty współpracy pomiędzy Miastem Suwałki, a PWSZ są już widoczne. To między innymi utworzenie Uniwersytetu Dziecięco czy uczestnictwo uczelni w Forum Biznesowym Pogranicza, które odbędzie się już jutro. Perspektywa współpracy dotyczy również nawiązania kontaktów z Parkiem Naukowo-Technologicznym i wykorzystania jego potencjału.

Podobne porozumienia dotyczące współpracy władze Suwałk podpisały z Politechniką Białostocką i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szczegóły poniżej.

Fot. Niebywałe Suwałki

Leave a Reply