Droga Suwałki – Budzisko: przetarg na ostatniej prostej

0
364
Czarny wtorek z protestami Niebywałe Suwałki 16
Fot. arch. Niebywałych Suwałk.

Drugi etap przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S 61 od Suwałk do Budziska ruszył w przedostatnim dniu 2016 roku. Rozstrzygnięcie postępowania oraz podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do końca pierwszego półrocza 2017 roku.

Zaproszenie do składania ofert cenowych zostało wysłane do 20 firm i konsorcjów z całej Europy, które spełniły postawione przez zamawiającego wymagania. Termin składania ofert upływa 2 marca 2017 r.

Zamawiający przyjął w postępowaniu dwa kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, drugim z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie krótszym niż 31 miesięcy.

Droga ekspresowa S 61 na odcinku Suwałki – Budzisko ma długość około 24,5 km, planowana jest jako dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni wykonanej w technologii betonu cementowego. Przewidziano na niej dwa węzły drogowe – „Suwałki Północ” i „Szypliszki” oraz cztery Miejsca Obsługi Podróżnych – po dwa w każdym kierunku (Żubryn, Budzisko). Zamówienie obejmie również budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.

– Inwestycja  będzie prowadzona w systemie „Projektuj i buduj” . Jest objęta umową o dofinansowanie CEF i ma być gotowa – najpóźniej w 2020 r. – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Leave a Reply