Na sprzęt medyczny medyczny “zrzucamy się” wszyscy

0
96

W ciągu ostatniego roku Szpital Wojewódzki w Suwałkach wzbogacił się o sprzęt medyczny o wartości kilkuset tysięcy złotych – dzięki środkom z budżetu miasta i powiatu. Wartość zrealizowanych i planowanych w placówce inwestycji jest jednak o wiele wyższa.

We wtorek, 20 grudnia w Szpitalu Wojewódzkim odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu medycznego połączone ze spotkaniem opłatkowym.

Adam Szałanda, dyrektor placówki podkreślił, że kwota 500 tys. złotych, którą przekazał szpitalowi suwalski samorząd, została przeznaczona na zakup profesjonalnego sprzętu do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz na oddział urologiczny – dzięki specjalistycznemu laserowi wprowadzane są tam nowe procedury medyczne. Swój wkład w dosprzętowienie szpitala ma także powiat suwalski, który podarował placówce nowoczesny ultrasonograf za ponad 100 tys. złotych.

Niebagatelny wkład w poprawę jakości funkcjonowania szpitala mają również stowarzyszenia i fundacje, m.in. NFOZ, który co prawda zakończył już swoją działalność – ale jak podkreślił Adam Szałanda – wartość przekazanego przez NFOZ w tym roku sprzętu przekroczyła 180 tys. złotych. Szpital Wojewódzki wspierany jest obecnie przez Fundację „Globmedis”, która przekazała placówce ponad 70 tys. złotych, nie wspominając o działaniach o innym wymiarze. – Wartość programów profilaktycznych wykonanych przez “Globmedis” na rzecz mieszkańców należy oszacować na kilkaset tysięcy złotych – dodał Szałanda.

Największe wsparcie Szpital Wojewódzki w Suwałkach otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, swojego organu założycielskiego. – Bez tych pieniędzy nie udałoby nam się zrealizować inwestycji. Zakończyliśmy prace na oddziale pediatrycznym i neonatologicznym – przypomniał dyrektor, podkreślając, że szpital otrzymał deklarację wsparcia projektów transgranicznych przewidzianych do wykonania w tym roku i w latach kolejnych.

O inwestycjach – projektach transgranicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach więcej w artykule: Szpital zdobył na kolejne remonty 1,4 mln euro.

Fot. Niebywałe Suwałki

Dodaj komentarz