Pomagają innym, są doceniani

0
130
Ilustr.

W Suwałkach odbyły się dziś obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, połączone z rozstrzygnięciem konkursu “Barwy Wolontariatu”. Nagrody odebrało 20 osób.

Dzień Wolontariusza został ustanowiony 5 grudnia 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dzień ten, jest dowodem uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

W Suwałkach obchody były okazją do nagrodzenia wolontariuszy w dwóch kategoriach „Uczniowie” i kategorii „60+”. Konkurs “Barwy Wolontariatu” skierowany był do wolontariuszy – uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru miasta Suwałki oraz wolontariuszy – seniorów w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na terenie Suwałk lub do osób działających na rzecz mieszkańców Suwałk i obszarze województwa podlaskiego.

– Dwudziestu laureatom konkursu prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz wręczył specjalne statuetki w ramach podziękowania za trud i poświęcenie włożone w służbę drugiemu człowiekowi – informuje Anna Ruszewska z Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat”, organizującego konkurs w Suwałkach.

Wolontariusze nominowani byli przez szkoły i organizacje pozarządowe organizujące pracę wolontariuszy. Nominacje zgłosiły placówki, instytucje i organizacje: Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, II Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 4, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Zespół Szkół Technicznych, Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego, Harcerski Krąg Seniorów im. Batalionu WIGRY w Suwałkach, Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „ROZŁOGI” z Suwałk, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Suwalska Rada Seniorów.

W kategorii uczniowie statuetki otrzymali: Patryk Protasiewicz, Adrianna Gałaszewska, Ewelina Sankowska, Katarzyna Zyskowska, Izabela Szymczyk, Mieszko Kosmowski, Paulina Goworowska, Martyna Kleszczewska, Aleksandra Sidłowska, Przemysław Mordas. Wyróżniony został Kamil Protasiewicz. 

Nagrodzeni w kategorii 60+: Teresa Milewska, Jan Gołowczyc, Janina Januszko, Joanna Pachucka, Irena Aleksandrow, Barbara Grabowska, Bożenna Maskowicz, Halina Arciszewska, Halina Tymińska, Genowefa Orchowska. Wyróżnienie otrzymała Jadwiga Butkiewicz.

Obchody organizowane były przy wparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz