Zmiana przepisów dotyczących prawa jazdy po 1 stycznia 2017 r.

podróż, prawo jazdy, wycieczka

W przepisach dotyczących karania kierowców punktami karnymi oraz zasad uzyskania prawa jazdy będą duże zmiany. Z jednej strony, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych, z drugiej – warto się z nimi zapoznać, aby nie dać się zaskoczyć…

Do końca 2016 roku można redukować posiadane na koncie punkty karne. Szkolenie, zmniejszające ich liczbę o 6, można odbyć do 2016 roku, po pierwszym stycznia 2017 nie będzie to już możliwe.

Limity punktów karnych

Punkty otrzymujesz razem z mandatem, nakładanym przez funkcjonariusza policji za popełnione wykroczenie drogowe. Jeśli uzbierasz 24 punkty, możesz po prostu stracić prawo jazdy, a jego odzyskanie nie jest takie proste. Musisz zdać ponownie egzamin, i to nie tylko z kategorii, którą się posługiwałeś w momencie przekroczenia limitu punktów, ale ze wszystkich kategorii, które posiadasz. Przykładowo, masz prawo jazdy na motocykle, standardowe B oraz B+E, tracą prawo jazdy, stracisz wszystkie uprawnienia i zdawać ponownie musisz na wszystkie. Limit punktów dla kierowcy, posiadającego prawo jazdy krócej niż rok wynosi 20, co jest ze wszech miar zrozumiałe. Młody kierowca, więcej brawury i więcej zagrożeń.

Dziś, zbliżając się do górnej granicy limitu posiadanych punktów, możesz na własny koszt odbyć szkolenie, dzięki któremu zmniejszysz ich liczbę. Nie mają takiej możliwości kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok. Koszt szkolenia to około 300 do 500 zł. Organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Warunkiem jest fakt, że nie możesz odbyć tego szkolenia częściej niż dwa razy w roku, a okres jaki powinien upłynąć między szkoleniami wynosić powinien minimum 6 miesięcy.

Zmiany w 2017

W 2017 roku funkcjonariusz będzie mógł ukarać kierowcę maksymalnie 10 punktami karnymi. Po przekroczeniu limitu 24 punktów nie stracisz prawa jazdy, ale zostaniesz skierowany przez starostę na odpłatny kurs reedukacyjny, związany z zakresem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kurs będzie miał formę wykładów i zajęć warsztatowych. Organizatorem będzie Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego. Jego tematyką będą skutki wypadków drogowych, czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo. Będziesz zobowiązany odbyć go w ciągu miesiąca od daty doręczenia pisma z decyzją starosty. Kurs dla młodych kierowców będzie obowiązkowy przy dwóch wykroczeniach komunikacyjnych w ciągu dwóch lat od otrzymania prawa jazdy. Uprawnienia zostaną cofnięte młodemu kierowcy po popełnieniu w tym okresie trzech wykroczeń.

Co ciekawe, zaświadczenie o odbyciu kursu musisz przedstawić we właściwym urzędzie w terminie do 6 tygodni od chwili otrzymania decyzji starosty. Kurs wyzeruje twoje konto z punktami, ale możesz go odbyć tylko raz na pięć lat. Jeśli w ciągu pięciu lat zdarzy ci się znowu przekroczyć limit, to niestety, twoje uprawnienia zostaną cofnięte i będziesz musiał starać się o nie ponownie.

Prawo jazdy w 2017 roku

Zdobycie prawa jazdy po 2016 roku wcale nie będzie takie proste. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać zaczną regulacje, które wprowadzają nowe obowiązki dla młodych kierowców.

Osoby, które uzyskają prawo jazdy kategorii B po 1 stycznia 2017, będą musiały odbyć dwuletni okres próbny. Dotyczy to osób, które prawo jazdy tej kategorii uzyskały pierwszy raz. Między czwartym a ósmym miesiącem okresu próbnego, młody kierowca będzie zobowiązany odbyć kurs doszkalający z bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także szkolenie praktyczne w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Koszt takiego kursu będzie wynosił około 300 złotych za obie części, teoretyczna i praktyczną. Auto, którym poruszać się będzie młody kierowca, oznaczone powinno być zielonym listkiem. Do tego obowiązywać go będą limity prędkości: w obszarze zabudowanym 50 km/h, poza obszarem zabudowanym 80 km/h, a na autostradzie i drodze ekspresowej 100 km/h.

Okres próbny będzie obowiązywał również kierowców, którym odebrano prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów podczas pięcioletniego okresu od wyzerowania 24 punktów karnych, a którym była mowa wyżej oraz tych młodych kierowców, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdem za spowodowanie trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę http://www.pomocdrogowa.w.poznaniu.pl zajmującą się transportem pojazdów i maszyn oraz pomocą drogową w Poznaniu.

Dodaj komentarz