Politechnika Białostocka kształci międzynarodowo

0
300
Fot. Politechnika Białostocka

Przyszli menadżerowie, logistycy i budowlańcy z Białorusi, Litwy czy Chin będą mogli studiować na Politechnice Białostockiej. Dwa wydziały tej uczelni właśnie pozyskały ponad 4,6 mln złotych w konkursie na „Międzynarodowe Programy Kształcenia” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Polscy i zagraniczni studenci będą wspólnie zdobywać wiedzę i umiejętności, co może ułatwić odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

Menadżerowie i logistycy – na studiach II stopnia

60 studentów będzie kształcić się na studiach II stopnia w języku angielskim. To dzięki projektowi „Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2)”. Całkowita wartość projektu wynosi 1,97 mln złotych, a kwota dofinansowania – przeszło 1,91 mln zł.

Na Wydziale Zarządzania przewidziano realizację pełnego cyklu kształcenia w języku angielskim na studiach II stopnia w zakresie trzech programów: na kierunku zarządzanie na specjalnościach smart and innovative business oraz management of business relations between the EU and Eurasian countries i na kierunku logistyka (po 10 osób z Polski i po 10 osób z zagranicy w ramach każdego programu).

Zaplanowano także organizację Międzynarodowej Szkoły Letniej. W trakcie dwóch  tygodni zajęcia edukacyjne i integracyjne (stacjonarne i wyjazdowe) przeprowadzą wykładowcy oraz praktycy – pracownicy przedsiębiorstw, instytucji rządowych, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Część zajęć zostanie przeprowadzonych w formie warsztatów m.in. w przedsiębiorstwach.

Przyszli inżynierowie systemów budownictwa i konstrukcji – na studiach I stopnia

40 młodych ludzi będzie studiować w ramach nowego, interdyscyplinarnego kierunku Construction and Building Systems Engineering (CBSE) na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Wydział pozyskał blisko 2,7 mln zł.

Aby zapewnić jak najlepszą integrację młodych ludzi, w tej 40-osobowej grupie zaplanowano udział przynajmniej 60% zagranicznych studentów zagranicznych.

Studenci będą korzystać z nowoczesnych laboratoriów i aparatury INNO-EKO-TECH, a wybrane zajęcia odbywać się będą w przedsiębiorstwach, poza tym – każdy będzie musiał odbyć przynajmniej 6 tygodni praktyk zawodowych. Obcokrajowcy otrzymają wsparcie finansowe (1500 zł miesięcznie). Oprócz dydaktyków i naukowców z Politechniki Białostockiej, w realizację programu kształcenia włączy się także kadra profesorska z zagranicy.

Jak zostać studentem tego kierunku? Kandydaci muszą się legitymować świadectwem maturalnym (tu ważne będą wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i angielskiego) oraz znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Rekrutacja rozpocznie się w maju.

W sumie polskie uczelnie dostaną ponad 88 mln zł na rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych, zaproszenie do Polski zagranicznych wykładowców oraz ułatwienie dostępu do międzynarodowych programów studiów.

Leave a Reply