Studenci pielęgniarstwa w całej Polsce będą szkolić się w nowoczesnych laboratoriach symulacji medycznych

0
280

W planie jest uruchomienie 30 specjalistycznych centrów symulacji medycznych, w których przyszłe pielęgniarki i położne będą mogły szlifować swoje umiejętności bez ryzyka i konsekwencji. Do dyspozycji uczelnie medyczne zyskają zaawansowane technologicznie „sztuczne szpitale” wyposażone w specjalne elektroniczne fantomy reagujące na podawanie leków czy decyzje personelu. Szykuje się przełom w kształceniu.

Podobne miejsce działa już zresztą od ponad 3 lat w Suwałkach. To wciąż najnowocześniejszy w Europie ośrodek tego typu, dysponujący wyposażonym w prawdziwą aparaturę i sprzęt „szpitalem” wraz z salą operacyjną, zabiegową, porodową, a nawet SOR-em i zaawansowanym ambulansem.

Wszystko to funkcjonuje w warunkach laboratoryjnych, choć nie w strukturach uczelni wyższej, ale w Parku Naukowo – Technologicznym, gdzie zamiast ludziom, szkolący się w nim studenci, czy też doświadczeni już lekarze i pielęgniarki, pomagają fantomowym „pacjentom” w ramach najróżniejszych scenariuszy.

I to właśnie tam – w pomieszczeniach suwalskiego Laboratorium Symulacji Medycznych – oraz w części konferencyjnej miejscowego technoparku w ten weekend spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu polskich uczelni wyższych na specjalnej konferencji, poświęconej temu wyjątkowemu projektowi.

Wizja stworzenia nowoczesnego zaplecza skutecznie wspomagającego kształcenie przyszłych kadr dla służby zdrowia nie jest zresztą zbyt odległa. W uczelniach, które zdecydują się przystąpić do projektu „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r., zostaną zbudowane Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych.

Jak wyjaśniał Robert Pałka, kierujący suwalskim ośrodkiem, udział w projekcie „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” pozwoli uczelniom uzyskać znaczny postęp w zakresie edukacji oraz umożliwi rozwój infrastruktury edukacyjnej. W ramach programu zostanie przyznane dofinansowanie dla 30 podmiotów kształcących pielęgniarki i położne z grona zakwalifikowanych do udziału.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, będzie możliwe sfinansowanie adaptacji i dostosowania obiektów oraz infrastruktury technicznej sal dydaktycznych, zakup wyposażenia dydaktycznego, a przede wszystkim – zaawansowanych symulatorów medycznych. Do dyspozycji mają być również środki na przeprowadzenie szkoleń dla odpowiedniej liczby wykładowców oraz pracowników obsługi technicznej.

Wstępem dla realizacji projektu był specjalny audyt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w celu rozpoznania możliwości wdrożenia tego rodzaju programu w warunkach polskich ośrodków akademickich. Raport na ten temat opracował zespół ekspertów, w którego pracach brali udział specjaliści z suwalskiego Laboratorium.

Audyt trwał od lipca do listopada ubiegłego roku. Propozycję skierowano do 59 placówek kształcących pielęgniarki i położne. Gotowość do udziału zadeklarowało 46 z nich, jednak trzy nie spełniły minimalnych wymagań nałożonych przez Ministerstwo Zdrowia. Finalnie badaniu poddano 41 ośrodków w kraju.

Zespół audytorów oceniał stan prowadzenia działań dydaktycznych, liczbę studentów, pracowników kadry dydaktycznej oraz programów studiów w zakresie kształcenia praktycznego, stan istniejącej bazy dydaktycznej, w których prowadzone jest kształcenie praktyczne. Oceniano także informacje o kierunkach rozwoju uczelni, planach rozwojowych bazy. Dodatkowo analizowano informacje o planowanych inwestycjach, remontach, przebudowach, uzupełnieniu lub wymianie instalacji w obiektach, pomieszczeniach, w których będzie prowadzone kształcenie praktyczne z uwzględnieniem metod symulacji medycznej.

Wszystkie poddane audytowi uczelnie spełniły wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, co oznacza, że mogą już zgłaszać swój akces do projektu. Tyle tylko, że miejsc dla wszystkich chętnych nie wystarczy.

Podczas suwalskiej konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania zasad i warunków udziału w projekcie, zapoznali się również z wnioskami płynącymi z przeprowadzonego audytu.

Fot. Janusz Mroczkowski

Leave a Reply