Przedsiębiorcy przyjęli stanowisko w sprawie drogi ekspresowej S-19

1
333
Fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia - posiedzenie Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości.

Ostatnie posiedzenie Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się 6 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, było poświęcone również przyjęciu stanowiska dotyczącego przebiegu najważniejszych korytarzy transportowych w regionie: drogi ekspresowej S-19 (Via Carpatia) od Suwałk przez Augustów do Białegostoku i dalej do granicy z województwem lubelskim oraz przebudowy i modernizacji drogi Białystok – Sokółka – Kuźnica – granica państwa (obecna droga DK19) w kontekście włączenia naszego województwa w przebieg planowanego Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin do Europy.

Pod stanowiskiem Podlaskiem Rady Przedsiębiorczości podpisał się jej przewodniczący, Henryk Owsiejew. W dokumencie podkreślone zostało znaczenie m.in. budowy drogi ekspresowej S-19 od Suwałk przez Augustów do Białegostoku i dalej do granicy z województwem lubelskim.

– Zgadzamy się, że trasa Białystok – Ełk jest potrzebna, ale nie jest dla województwa priorytetowa, tym bardziej, że wydłuża drogę Białystok – Suwałki o kilkadziesiąt kilometrów. Według naszej wiedzy, decyzja ta nie była poprzedzona jakąkolwiek oceną wpływu na środowisko, tymczasem droga ta na długim odcinku przechodzi przez chronione obszary Biebrzańskiego Parku Narodowego i w myśl obecnego prawa powstać tam nie może. Również odpowiedź Wiceministra Infrastruktury i Transportu Pana Jerzego Szmita z dnia 22 grudnia 2016 roku, utrzymuje w mocy niekorzystny z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia wariant przebiegu tej drogi – piszą przedsiębiorcy.

W dokumencie znajduje się też informacja o upoważnieniu Marszałka Województwa Podlaskiego do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji Via Carpatii w najkrótszym postulowanym wariancie jej przebiegu.

– Pozostawienie Białegostoku bez dobrej komunikacji z tym przejściem obniży siłę argumentacji za poprowadzeniem Nowego Jedwabnego Szlaku przez teren województwa podlaskiego. Trzeba też wziąć pod uwagę realizowaną przez Białoruś autostradę Mińsk – Grodno oraz utworzenie dużego centrum logistycznego przy granicy z województwem podlaskim po stronie białoruskiej oraz aktywne działania Litwy, aby NJS wiódł z Mińska do portu w Kłajpedzie z pominięciem Polski. Władze województwa oraz inne podmioty zaangażowane w planowanie infrastruktury transportowej winny podjąć aktywne działania w celu przygotowania koncepcji i warunków pozwalających na włączenie nas w przebieg NJS – podkreślają autorzy stanowiska.

Przedsiębiorcy apelują o zmianę decyzji w zakresie zatwierdzonych wariantów przebiegu dróg w regionie podlaskim.

1 KOMENTARZ

  1. Dlaczego wszystkie nowe drogi biegną takimi zygzakami ? Obwodnica Augustowa wydłużyła drogę do Augustowa o kilkanaście km, S-19 wydłuży drogę do Białegostoku o kilkadziesiąt km.

Leave a Reply