Do 22 lipca w Suwałkach realizowany będzie projekt „Grunt to zabawa – społeczna edukacja ekologiczna w akcji”. Wydarzenie jest inicjatywą animatorów ze Stowarzyszenia „Nie Po Drodze” i seniorów z Suwalskiego Klubu Seniora i zakłada organizację szeregu ekologicznych rezydencji artystycznych oraz praktycznych eko-warsztatów, a także pikniku sąsiedzkiego. Projekt skierowanych jest do mieszkańców Suwałk w każdym wieku.

Autor: Iwona Dąbrowska – wolontariuszka Stowarzyszenia „Nie Po Drodze”

„Grunt to zabawa” jest naturalną kontynuacją i rozszerzeniem współpracy Stowarzyszenia „Nie Po Drodze” z mieszkańcami okolic Kaczego Dołka i seniorami z Suwalskiego Klubu Seniora. W tym roku podczas międzypokoleniowych, społecznych i artystycznych działań na Kaczym Dołku „wyrosną” 3 obiekty wpisujące się w zieloną estetykę krajobrazu. Powstanie fresk naturalny, który wykonany zostanie przy pomocy naturalnych pigmentów i mleka wapiennego. Jest to najtrwalsza i najbardziej przyjazna środowisku metoda malarstwa ściennego. Przy współudziale wikliniarza i plecionkarza z Wierzby Polskiej odkryjemy na nowo zapomnianą technikę wiklinowej architektury, tworząc okazałą „Kopułę Wierzbową”. Miłośników ogrodnictwa zapraszamy do tworzenia „Społecznego ogrodu ziołowo-warzywnego” na tzw. podniesionych grządkach (metoda permakulturowa).

– Te 3 ekologiczno-artystyczne rezydencje będą uzupełnione cyklem praktycznych eko-warsztatów, podczas których będziemy m.in. wytwarzać naturalne kosmetyki, eksperymentować w dziedzinach sztuki krajobrazu i sztuki recyklingu. Zorganizujemy również piknik sąsiedzki, stanowiący częściowe podsumowanie rezultatów projektu i będący okazją do spotkania na Kaczym Dołku wszystkich, których sercom bliski jest ten skrawek miejskiej zieleni – zapowiadają animatorzy „Nie Po Drodze”.

Na różnych etapach realizacji tego kompleksowego, innowacyjnego projektu, udział w nim wezmą dzieci, młodzież i ich rodzice, animatorzy, wolontariusze Stowarzyszenia „Nie Po Drodze”, seniorzy z Suwalskiego Klubu Seniora, lokalni partnerzy, ekolodzy-praktycy i artyści oraz mieszkańcy Suwałk.

Harmonogram poszczególnych działań projektowych pojawi się wkrótce na stronie internetowej www.niepodrodze.org i profilu na Facebooku.

Zadanie publiczne o nazwie „GRUNT TO ZABAWA – społeczna edukacja ekologiczna w akcji” jest współfinansowane ze środków z budżetu Miasta Suwałki.

Leave a Reply