Wojsko dla magistrów

0
354
Strzały i grochówka, czyli piknik w 14. Dywizjonie Niebywałe Suwałki 24

Do 19 maja 2017 r. przedłużony został termin składania wniosków o powołanie do służby kandydackiej – na szkolenie oficerskie w ramach 12-miesięcznego studium oficerskiego.

Jest to oferta wojska skierowana do absolwentów uczelni wyższych (kierunków m.in.: geodezja, kartografia, fotogrametria, systemy informacji przestrzennej, geoinformatyka, poligrafia, informatyka, teledetekcja,  finanse, rachunkowość oraz obronność i bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, humanistyczne, wychowanie fiz., ekonomia).

Osoby ubiegające się o przyjęcie, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach do dnia 19 maja 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (www.wso.wroc.pl) oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach tel. 261-347-357.

Leave a Reply