Rozpoczyna się nabór wniosków do piątej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. W puli znajduje się 2,6 miliona złotych na małe i duże projekty oraz projekty kulturalne lub społeczne.

Informacja prasowa.

Przez 3 ostatnie edycje w SBO do podziału były 2 miliony złotych. Tym razem ta kwota to 2,6 mln złotych z przeznaczeniem na nowy rodzaj działań – oprócz 2 mln złotych na duże projekty o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych i 0,5 miliona złotych na projekty małe o wartości do 100 tysięcy złotych – do dyspozycji mieszkańców jest 100 tys. zł na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.

Harmonogram dotyczący całej procedury Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

  • od 19 czerwca do 18 sierpnia 2017 r. – składanie propozycji projektów przez mieszkańców Suwałk;
  • od 21 sierpnia do 22 września 2017 r. odbędzie się weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości;
  • od 2 października 2017 r. – ogłoszona będzie informacja o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją;
  • od 2 października do 7 listopada 2017 r. – informacja szczegółowa na temat projektów;
  • od 23 października do 7 listopada 2017 r. – głosowanie nad propozycjami;
  • od 8 listopada do 22 listopada 2017 r. – liczenie głosów;
  • 24 listopada 2017 r. – ogłoszenie wyników.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Urzędu Miasta w Suwałkach.

 

Dodaj komentarz