Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach za nami. 600 nowych studentów rozpoczęło naukę na 12 kierunkach – najbardziej oblegane były podczas rekrutacji: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

We wtorek, 3 października w PWSZ miały miejsce: immatrykulacja studentów I roku, uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom, wystąpienia okolicznościowe oraz wykład inauguracyjny dotyczący sztucznej inteligencji.

W tym roku akademickim przed PWSZ wiele nowych wyzwań i zmian. Studenci będą korzystać z elektronicznych indeksów, zgłębiając mechatronikę, produkcję i przetwórstwo surowców rolniczych, a wkrótce – logistykę oraz turystykę i rekreację. Alma Mater skupia się także na rozwoju studiów dualnych, pozwalających na zdobywanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej – podczas płatnych praktyk u przedsiębiorców.

Ale to nie wszystko – laboratorium chemii spożywczej działające w Centrum Transferu Technologii uzyskało certyfikację, na dokument czeka laboratorium budownictwa. Nie jest też wykluczone, że jeszcze w tym roku PWSZ rozpocznie realizację dużego projektu inwestycyjnego, polegającego na utworzeniu Centrum Symulacji Medycznej, z którego korzystać będą studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

Fot. Niebywałe Suwałki

1 KOMENTARZ

  1. Może niech ktoś powie tej Wiszniewskiej, że rektor uczelni nie powinien wyglądać jak panienka szykująca się na wiejską dyskotekę. Po prostu wstyd!

Leave a Reply