Listopadowe Forum Biznesowe Pogranicza, którego miejscem są Suwałki, to długo oczekiwane wydarzenie, które w tym roku poświęcone będzie branży rolno-spożywczej. Nazwa Food – Industry – Life to hasło drugiej już edycji w ramach transgranicznych spotkań, odbywających się 9-10 listopada przy ul. Innowacyjnej 1.

Suwalski Park Naukowo-Technologiczny doskonale wykorzystuje swoje przygraniczne położenie jako uniwersalną przestrzeń do dyskusji nad problemami, które nurtują różne środowiska. Sprawna organizacja interesujących wydarzeń to niewątpliwie jedna z najmocniejszych cech wyróżniających tę instytucję wśród innych, zlokalizowanych w północno-wschodniej części naszego kraju.

Potwierdzeniem żywego zainteresowania kolejną edycją Forum jest zgłoszenie aktywnego w niej udziału przez ponad 200 uczestników.

– Forum Biznesowe Pogranicza to niewątpliwie jedno z najbardziej interesujących wydarzeń na przestrzeni całego roku w naszym województwie – mówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – Ubiegłoroczna edycja skierowana do branży drzewno-meblarskiej, potwierdziła zasadność organizacji tego typu spotkań. Dodatkowo, naukowy charakter tegorocznej edycji Forum jest naturalnym rozszerzeniem przyjętej pierwotnie formuły konferencji. – dodaje Prezydent.

Wśród osób i instytucji, które objęły Patronatem Honorowym suwalskie Forum jest m.in. Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

– Food – Industry – Life to nie tylko panele dyskusyjne czy prelekcje. To niebywała okazja promowania produktów i usługi firm oraz instytucji, zarówno z Polski jak i zagranicy. – mówi Dariusz Bogdan, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. – Tegoroczna edycja Forum stwarza również okazję do zawierania nowych kontaktów biznesowych przez wiele firm, które zgłosiły swój udział w spotkaniach B2B. – podkreśla Dariusz Bogdan.

Oprócz polskich i zagranicznych przedstawicieli administracji rządowej, instytucji naukowych i samorządu, w konferencji nie zabraknie także przedsiębiorców, którzy zaproszeni zostali do czynnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Forum rozpocznie się wystąpieniem Andrzeja Gantnera – Dyrektora Generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności na temat perspektyw i wyzwań stojących przed branżą rolno-spożywczą. Kontynuacją powyższego wprowadzenia będą dwa panele dyskusyjne, do których zaproszeni zostali przedsiębiorcy oraz przedstawiciele nauki i administracji samorządowej. Zaproszeni paneliści postarają znaleźć odpowiedź na pytanie: Życie na Pograniczu – możliwości czy ograniczenia?

Wśród prelekcji dotyczących m.in. warunków bezpieczeństwa żywnościowego Polski czy znaczenia roślin GMO w produkcji rolniczej, zagadnienie dotyczące wpływu obszaru badawczo-rozwojowego na konkurencyjność przemysłu omówi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej.

Międzynarodowego charakteru Forum nadadzą liczni goście z Rosji, Norwegii, Łotwy czy też Białorusi i Litwy. Zostali oni zaproszeni do zaprezentowania macierzystych rynków oraz ich walorów w ujęciu transgranicznej współpracy biznesowej, zarówno w odniesieniu do branży rolno-spożywczej jak i pokrewnych.

Nie zabraknie również akcentu szkoleniowego, skierowanego do osób z branży rolno-spożywczej. Tematy dotyczące podejścia jakościowego w rolnictwie w ujęciu systemu QMP oraz procesów certyfikacji czy też możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje w rolnictwie to tylko niektóre propozycje warsztatów odbywających się drugiego dnia Forum.

Wydarzenie jest szeroko promowane w regionalnych oraz ogólnopolskich mediach. Dopełnieniem kampanii informacyjno-promocyjnej są zagraniczni partnerzy medialni. Należy wspomnieć, że znaczącą rolę, zwłaszcza w kontekście spotkań B2B odgrywają ośrodki sieci Enterprise Europe Network East Poland, której Park jest partnerem. To ogromne wsparcie promocyjne dla lokalnego i zagranicznego biznesu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Forum oraz do wzięcia udziału w wydarzeniu poprzez rejestrację na stronie www.forumpogranicza.pl.

Leave a Reply