Wernisaż wystawy prac braci Przemysława i Karola Karwowskich oraz Romana BorawskiegoChaos, Kosmos, Labirynty już w środę, 8 listopada o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły.

Wszyscy trzej artyści reprezentują łomżyńskie środowisko artystyczne, choć ich prace można było dotychczas zobaczyć w różnych galeriach w Polsce i za granicą. Co baczniejsi uczestnicy życia kulturalnego w Suwałkach być może pamiętają ich ekspozycje również w naszym mieście – niektóre jeszcze w Biurze Wystaw Artystycznych. Obecna wystawa, która będzie czynna najpewniej do końca roku 2017, była już wcześniej prezentowana na Łotwie w Mark Rothko Art Centre w Dyneburgu. Nic więc dziwnego, że w katalogu wystawy, który otrzymają uczestnicy wernisażu, pojawiają się słowa tego artysty:

W sztuce nie ma form neutralnych, „niewinnych”, wyzutych z jakiejkolwiek semantyki, a zatem dosłownie, zgodnie z potocznym użyciem słowa: abstrakcyjnych. Myśl tę wyraził dobitnie już Kandinsky na stronach rozprawy O duchowości w sztuce (1912).1 Podchwycił ją zaś Rothko wyznając: „Nie jestem abstrakcjonistą (…) Interesuje mnie jedynie wyrażanie podstawowych ludzkich emocji.”

W jakiej formie emocje wyrażają autorzy prac? Na ścianach galerii zobaczymy obrazy olejne, akryl, ale i technikę własną.

Kody, szyfrogramy, cybernetyczne matryce, linie demarkacyjne i wreszcie: meandryczne ścieżki labiryntów – oto symbole znamionujące malarstwo Romana Borawskiego oraz Karola i Przemysława Karwowskich. Ich intrygujące kompozycje wywołują szereg pytań: Kim jest Minotaur uwięziony w mrokach labýrinthos – niechcianym dziecięciem odrzuconym przez Rozum, Podświadomością, Przypadkiem? Czy rodzimy się pod znakiem Ananke-Necessitas? Czy w Chaosie można wychwycić regularności, choćby zarys pradawnego Planu, Ładu? A może Kosmos (w grece oznaczający również porządek) jest przykrojony na miarę człowieka – tak przynajmniej utrzymują niektórzy fizycy (vide tzw. zasada antropiczna).

W sztuce nie znajdziemy żadnej odpowiedzi. Bowiem składnikiem etosu artysty, jedyną rządzącą nim koniecznością jest pozostawanie w drodze, niczym w tytule Nietzscheańskiego dzieła – wędrowanie w towarzystwie Cienia, tegoż fantastycznego cienia niepewności.

Małgorzata Stępnik

Fot. Niebywałe Suwałki

Więcej o artystach:

ROMAN BORAWSKI: Urodzony w 1960 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom w 1986 r. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in.: 1989 – Galeria BWA, Suwałki; 2010 – Galeria Chłodna 20, Suwałki; 2015 – Mark Rothko Art Center, Daugovpils (Dyneburg), Łotwa. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursie Najlepsze Dzieło Plastyczne Roku organizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej w Łomży. Jest członkiem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Przemysław Karwowski: Urodzony w 1957 w Łomży. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa w 1984 roku w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego. W okresie studiów był współzałożycielem a następnie współprowadzącym (1978 – 1981) galerię „KONT” w Lublinie. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, plakatu, scenografii teatralnej i fotografii. Od 1987 roku jest scenografem w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Od 1999 roku prowadzi łomżyńską Galerię Pod Arkadami. Członek warszawskiego okręgu ZPAP. Jest autorem 62 scenografii w teatrach Lalek w Łomży ,Olsztynie , Słupsku , Szczecinie, Zielonej Górze, Wałbrzychu , Legnicy , Katowicach , Będzinie , Krakowie , Rabce oraz w Mostarze , Grodnie i Omsku.

Karol Karwowski: Studia artystyczne: IWA UMCS w pracowni Mieczysława Hermana, Mariana Bogusza i Andrzeja Kołodziejka. Dyplom z malarstwa w 1979 r. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość w zakresie rysunku, malarstwa, oraz malarstwa monumentalnego i aranżacji wnętrz. Zorganizował 27 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył w około 50 wystawach zbiorowych. Od 2000 r. współzałożyciel i wieloletni dyrektor Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania. W roku 2014 z okazji Jubileuszu 35-lecia pracy twórczej otrzymał Nagrodę Kulturalną przyznaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Nagrodę Artystyczną przyznaną przez Prezydenta Miasta Lublina. Prace malarskie w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą oraz w zbiorach publicznych.

Dodaj komentarz