Ochotniku! Terytorialsi czekają

0
781

Jeżeli jesteś osobą otwartą na nowe wyzwania i pragniesz coś zrobić dla bezpieczeństwa regionu i Polski, to służba w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Służba w suwalskim batalionie obrony terytorialnej jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla drugiego człowieka.

Już 12 stycznia w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach, odbędzie się kolejne posiedzenie komisji kwalifikującej ochotników do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Przed komisją staną osoby, które złożyły bądź złożą jeszcze wnioski do tsw. Większość kandydatów na żołnierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które rozpocznie się 20 stycznia 2018 roku. Tego dnia będą oni wcieleni do pododdziałów suwalskiego 12. batalionu lekkiej piechoty w Suwałkach. Osiem dni później dołączą do nich ochotnicy, którzy są już żołnierzami rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. Przysięgę wojskową zaplanowano na 4 lutego. Pozostali ochotnicy, którzy uzyskają pozytywną rekomendację komisji skorzystają z kolejnych terminów szkoleń, zaplanowane one zostały na maj bieżącego roku.

WKU w Suwałkach cały czas przyjmuje wnioski od ochotników do tsw. Liczba miejsc jest ograniczona i ciągle ulega zmniejszeniu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy przy ul. Wojska Polskiego 21A oraz telefonicznie (tel. 261 347 357).

Leave a Reply