Kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach z nagrodą Narodowego Centrum Kultury za pracę doktorską o kulturze

Fot. Narodowe Centrum Kultury

W ostatni poniedziałek, 12 lutego laureaci XIII edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze odebrali w Warszawie nagrody. W gronie zwycięzców znalazł się dr Krzysztof Snarski, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Laureatem organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu został dr Piotr Kubkowski za rozprawę „Sprężyści”. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w perspektywie historii kultury (1895-1905) została uznana za najlepszą spośród 12 zgłoszonych do konkursu prac. Laureatem II nagrody został dr Bartłomiej Drozd, autor rozprawy Ślady polskiej kultury tradycyjnej w regionie Nord-Pas-de-Calais. Trzecią nagrodę zdobył dr Krzysztof Snarski za pracę Współczesna tożsamość kulturowa staroobrzędowców zamieszkałych na SuwalszczyźnieTa praca jest wynikiem osobistego kontaktu ze staroobrzędowcami, jest oparta na badaniach terenowych i w dyskurs na temat przedstawicieli tego wyznania wnosi sporo nowego. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Jan Adamowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś recenzentami: prof. dr hab. Marian Pokropek i dr hab. Michał Głuszkowski.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody finansowe – odpowiednio: 5 tys. zł brutto; 2,5 tys. zł oraz 1,5 tys. złotych, zaś laureat konkursu dodatkowo podpisał umowę na wydanie pracy drukiem w jakości i dystrybucji NCK.

Konkurs na pracę doktorską organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury od 2004 r. Zwycięzcy wyłaniani są w dwuetapowym postępowaniu. W tej edycji spośród 12 zgłoszonych prac komisja zakwalifikowała 6, które zostały poddane szczegółowym recenzjom. Jury, złożone z przedstawicieli środowiska naukowego, oceniało prace według czterech kryteriów: trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego, nowatorstwo i oryginalność ujęcia, znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej oraz atrakcyjność dla przyszłych czytelników.

Dr Krzysztof Snarski jest też jednym z uczestników III edycji lokalnego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Jego rozstrzygnięcie nastąpi do 30 kwietnia 2018 roku.

Fot. Niebywałe Suwałki

 

Dodaj komentarz