Przetarg na budowę pasa startowego o długości 1320 m w Suwałkach został ogłoszony w piątek, 18 maja. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski dokładnie tydzień temu wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji.

Lotnisko w Suwałkach będzie miało zbliżone parametry do białostockiego na Krywlanach. Będą mogły na nim lądować śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki oraz małe samoloty o napędzie tłokowym.

– Wojewoda podlaski wydał na wniosek Aeroklubu Polskiego w Warszawie, decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji realizowanej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa lotniska w Suwałkach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku warsztatowo-magazynowego na rozdzielnię elektryczną oraz montaż agregatu prądotwórczego”, zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Suwałki na obszarze powiatu suwalskiego, w granicach terenu lotniska w Suwałkach – taka informacja pojawiła się niedawno na oficjalnej stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ślad za decyzją wojewody nadszedł czas na ogłoszenie przetargu. Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Suwałk zapowiadał jeszcze wczoraj (czwartek), że ogłoszenie przetargu na rozbudowę pasa startowego to obecnie priorytet. W piątek, 18 maja otrzymaliśmy informację, że przetarg został właśnie ogłoszony. Przy optymistycznym założeniu, inwestycja powinna zakończyć się w połowie 2019 roku, jeśli wybrany w przetargu inwestor pojawi się na placu budowy już w lipcu. Przypomnijmy, że inwestycja będzie współfinansowana przez spółkę Forte.

Forte przekazało miastu 10 mln zł na budowę pasa startowego

Zakres prac na lotnisku:

Budowa głównej drogi startowej o długości 1320 m i szerokości 30 m o nawierzchni sztucznej (asfaltowej lub betonowej) z pasem drogi startowej o nawierzchni trawiastej 60 m od każdego progu drogi startowej.

Budowa płaszczyzny do zawracania o nawierzchni sztucznej (asfaltowej lub betonowej).

Budowa płyty postojowej o nawierzchni sztucznej (betonowej).

Budowa drogi kołowania o nawierzchni sztucznej (asfaltowej).

Budowa drogi startowej o długości 800 m i szerokości 60 m wraz z jej zabezpieczeniem poza progiem po obu stronach po 30 m i z zabezpieczeniem krawędzi bocznych po 10 m, o nawierzchni naturalnej, darniowej.

Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, tj.: odwodnienia liniowego wraz z separatorem i instalacją rozsączającą; sieci wodociągowej przeciwpożarowej, obwodowej z hydrantami zewnętrznymi, zasilanej z przeciwpożarowego zbiornika; dróg pożarowych o nawierzchni żwirowej i częściowo sztucznej; oświetlenia, w tym nawigacyjnego i płaszczyzny do zawracania; instalacji elektrycznych do zainstalowania dwóch oświetleniowych wskaźników kierunku wiatru; budowa ogrodzenia lotniska z bramami przesuwnymi.

Dodaj komentarz