Jak dawno istnieje ród ludzki, tak starą jest również choroba i człowiek od początku swego istnienia musiał się od niej ratować.  (…) Odległy nasz przodek, bytujący w pierwotnych warunkach życia, nie znający wygód, (…) instynktem musiał sobie wyszukiwać lekarstwa i brał je z otaczającej go zewsząd roślinności (1). Od “przodków” warto się uczyć, np. podczas lipcowych warsztatów zielarskich na Suwalszczyźnie.

Celem warsztatów zielarskich jest poznanie gatunków roślin zielarskich typowych dla regionu Suwalszczyzny, ich występowanie, metody pozyskiwania, klasyfikowania i przechowywania surowca zielarskiego. W części praktycznej odbiorcy zdobędą wiedzę dotyczącą zagospodarowania zebranego surowca oraz sposobu przygotowania preparatów ziołowych.

Warsztaty zielarskie odbędą się w terminie 3 – 4 lipca w PWSZ w Suwałkach oraz w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Mogą wziąć w nich udział wszystkie osoby zainteresowane. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchają w suwalskiej pWSZ wykładów: „Ludowe zastosowania jadalnych i leczniczych roślin leśnych”- dr Ewa Pirożnikow Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce; „Pozyskiwanie roślin leczniczych – dobre praktyki”- mgr Teresa Świerubska dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego; „Flora Wigierskiego Parku Narodowego i jej zagrożenia”- mgr Maciej Romański Wigierski Park Narodowy; a także popracują w laboratorium („Formy leków ludowych” – dr Ewa Pirożnikow). Drugiego dnia przewidziane są zajęcia terenowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym, które zakończą się ogniskiem.

Uwaga – obowiązują zapisy: wiedzaspodmchu@gmail.com

  1. Jan Biegański, Nasze zioła i leczenie się niemi, Warszawa 1931

Warsztaty zielarskie w Suwałkach i w Suwalskim Parku Krajobrazowym

Dodaj komentarz