E-zwolnienie natychmiast po wystawieniu zostaje zarejestrowane w bazie ZUS i Zakład zawiadamia pracodawcę najpóźniej dzień po wystawieniu e-ZLA. To pozytywna zmiana, gdyż dokument wystawiony w formie elektronicznej, bez angażowania nas trafia do zakładu pracy.

Papierowe zwolnienie trzeba dostarczyć w ciągu siedmiu dni. Pacjenci, którym już wystawiono zaświadczenie o niezdolności do pracy przez Internet przekonali się jak bardzo jest to wygodne. Liczba lekarzy przychylających się do tej modyfikacji w województwie podlaskim wciąż roście z dnia na dzień. W ostatnim tygodniu na prawie 10 tys. wystawionych zwolnień, ponad 4 tysiące to druki on-line. Liczba elektronicznych zaświadczeń w stosunku do wszystkich wydanych w miesiącu styczniu wynosiła 7 proc. Obecnie to prawie 42 proc.

Ale czy to znaczy, że nie mamy żądnych pytań? Oczywiście, że będą pojawiały się zawsze i zapewne, każdy pacjent będzie miał inne. To tylko kilka z nich, najczęściej zadawanych:

Kiedy pacjent będzie otrzymywał wydruk wystawionego przez lekarza elektronicznego zwolnienia?

Na swoje żądanie oraz w przypadku, gdy jego płatnik składek nie posiada profilu na Platformie Usług Elektronicznych. W takich przypadkach lekarz będzie przekazywał  wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzony jego podpisem i pieczątką. Oznacza to, że lekarz najpierw będzie wystawiał zwolnienie w formie elektronicznej, a następnie drukował  je, podpisywał  i wręczał pacjentowi

Czy jeśli lekarz wystawi e-ZLA to pacjent ma możliwość rezygnacji z takiego zwolnienia i przyjścia do pracy albo skorzystania urlopu wypoczynkowego zamiast zwolnienia lekarskiego?

Wystawione zaświadczenie lekarskie świadczy o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Jeśli po wystawieniu e-ZLA ubezpieczony stwierdzi, że nie będzie korzystał z tego zwolnienia lekarskiego to  kwestia pozostaje w gestii ustaleń w tym zakresie między pracownikiem a pracodawcą.

Czy ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku przekazywania informacji płatnikowi o absencji chorobowej związanej ze zwolnieniem lekarskim?

Jeśli płatnik składek ma profil na Platformie Usług Elektronicznych, to ubezpieczony nie musi dostarczać mu zwolnienia lekarskiego  wystawionego  w formie elektronicznej. W dobrym tonie jest jedynie poinformować pracodawcę.

Czy w przypadku zasiłku opiekuńczego, po wystawieniu przez lekarza e-ZLA, pracownik nie będzie miał już obowiązku dostarczyć do pracodawcy oświadczenia do celów wypłaty tego zasiłku?

Wniosek ZUS Z-15 jest dokumentem niezbędnym do ustaleniu prawa do zasiłku opiekuńczego, bez względu na to w jakiej formie zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki, tj. czy w formie dokumentu elektronicznego, czy w formie papierowej. Wniosek zawiera bowiem informacje, które podaje pracownik i które są niezbędne w celu ustalenia prawa i wypłaty zasiłku, np. czy we wnioskowanym okresie inny członek rodziny mógł zapewnić opiekę, za jaki okres pobrał zasiłek opiekuńczy małżonek pracownika. W związku z tym, taki wniosek jest wymagany również wtedy, gdy zaświadczenie lekarskie zostanie wystawione w formie elektronicznej. Wniosku ZUS Z-15 pracownik nie musi przedkładać płatnikowi składek wypłacającemu zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub członkiem rodziny.

Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego:

 

Dodaj komentarz