To inwestycja za ponad 121 mln zł, dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie 40 mln zł, a realizowana w bezpośrednim otoczeniu przejścia granicznego Kuźnica Białostocka i istniejącego centrum logistycznego.

Źródło: Wrota Podlasia

Budowa pierwszego intermodalnego terminalu w Sokółce, nie należącego do sieci TEN-T, mająca na celu stworzenie warunków do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu (tj. transport kolejowy) za pomocą platform intermodalnych i inteligentnych systemów transportowych, rozpocznie się jeszcze w lipcu.

Dzięki dotacji rozbudowane zostanie torowisko oraz przygotowana powierzchnia do składowania kontenerów oczekujących na przeładunek. Zainstalowane zostaną też urządzenia, które pomogą obsłużyć terminal, tj. suwnice pomostowe i suwnice bramowe, pojazdy do przeładowywania kontenerów, urządzenia do obsługi terminalu oraz system zarządzania i monitorowania ruchu. Inwestycja ma zwiększyć konkurencyjność transportu kolejowego w stosunku do innych gałęzi transportu. Przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym  oraz poprawi stan środowiska dzięki przełożeniu części transportu z drogi na tory. Przewidywany termin zakończenia budowy to połowa 2020 r. Projekt zrealizuje Barter SA.

 

Leave a Reply