Od 1 września renta socjalna będzie podwyższona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł. Aby otrzymać podwyższone świadczenie nie jest potrzebny wniosek, ZUS zadziała z urzędu i należną różnicę wypłaci w terminie do 30 września 2018 r. Na terenie województwa podlaskiego, rentę socjalną w sierpniu pobierało prawie 6 tys. osób.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

– Rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które stały całkowicie niezdolne do pracy przed wejściem na rynek pracy. Świadczenia te są finansowane w całości z budżetu państwa i są wyrazem troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Mimo spełnienia wszystkich warunków, renta nie zostanie przyznana osobie, która ma: emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, inwalidzką lub strukturalną, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, uposażenie dla osób w stanie spoczynku, rentę z zagranicy, nieruchomość rolną o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 hektarów.

Renty socjalnej nie może też otrzymywać osoba tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności. Aresztant lub więzień może jedynie wyjątkowo wnioskować o kontynuowanie wypłat renty.

Renta socjalna zostanie  obniżona, jeżeli tej samej osobie przysługuje także renta rodzinna. Łączna wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku obniżenia renta socjalna nie może być niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc., renta socjalna nie będzie przysługiwać.

Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj