Podsumowanie dokonań i szeroko zakrojone plany – konwencja wyborcza KWW „Łączą nas Suwałki”

0
826
20 IX 2018, Suwalki – Aula PWSZ – Konwencja wyborcza „Lacza nas Suwalki" (Czeslaw Renkiewicz) © 2018 Wojciech Otlowski

 

Sto dwadzieścia obietnic złożył prezydent Czesław Renkiewicz rozpoczynając drugą kadencję na fotelu włodarza miasta. Dziś, u progu kolejny wyborów samorządowych, mógł pochwalić się spełnieniem stu dziesięciu. Pozostałe dziesięć jest jeszcze na etapie realizacji – bo jak powiedział kandydat na prezydenta, jego deklaracje nie są nigdy słowami bez pokrycia.

Udało się osiągnąć wiele – na czwartkowej konwencji wyborczej (20 września) Czesław Renkiewicz chwalił się inwestycjami, przywoływał dane potwierdzające spektakularny rozwój miasta i jego dobrą pozycję w rankingach ogólnopolskich. 77 kilometrów nowych lub zmodernizowanych dróg, 38 kilometrów ścieżek rowerowych, 52 nowe ulice, kolejne mieszkania budowane w ramach formuły „od najemcy do właściciela”, bezpieczne finanse, ciągle wzrastający wskaźnik zamożności miasta, spadek bezrobocia – lista sukcesów jest długa.

Równie imponujące są zamierzenia. Jeśli zostanie ponownie wybrany na prezydenta, Czesław Renkiewicz obiecuje kontynuowanie inwestycji, ale też skupienie się na mieszkańcach, reagowanie na ich potrzeby. – Chcę sprawić, by nasze Suwałki były miastem, gdzie żyje się komfortowo i bezpiecznie – deklaruje kandydat.

W emocjonalnej przemowie nie zabrakło wątków politycznych. Prezydent podzielił się swym niepokojem dotyczącym sytuacji, gdy prezydentem zostałaby osoba z klucza partyjnego, zmuszona do słuchania zwierzchników, partyjnych baronów. On sam wyznaje: – Należę do jednej partii i tej partii jestem wierny. Ta partia nazywa się Suwałki.

Jak wyjaśnia, pragnie zaprosić do współpracy wszystkich, chce budować mosty między ludźmi: – W naszej Polsce podzielonej, rozdartej, potrzeba ich bardzo wiele. Konwencja była okazją do przedstawienia tych najbliższych współpracowników, kandydatów do Rady Miejskiej. Czesław Renkiewicz podkreślał, że bez wsparcia dla nich jego zwycięstwo nie będzie pełne. Liderami list są – oprócz obecnego prezydenta – jego zastępczyni, Ewa Sidorek, przewodniczący Rady Miejskiej – Zdzisław Przełomiec oraz Andrzej Turowski, emerytowany nauczyciel, założyciel Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS”.

Konwencja była też okazją do przedstawienia zamierzeń do zrealizowania w następnej kadencji. W siedmiu obszarach działania znalazły się projekty inwestycyjne, inicjatywy prospołeczne, wsparcie biznesu, odpowiedź na potrzeby mieszkańców należących do różnych grup wiekowych. Czesław Renkiewicz planuje budowę nowych żłobków, a dla rodziców dzieci, które nie znajdą w nich miejsca system dopłat w wysokości 300 zł miesięcznie. Rozwijany ma być program Karta Mieszkańca, powstaną kolejne mieszkania. Opieką zostaną objęci także seniorzy – w planach jest rozbudowa „Kaliny”, powstanie klubów seniora. Nowym pomysłem jest wolontariat senioralny, na wsparcie mogą też liczyć osoby z niepełnosprawnościami.

Kandydat na prezydenta obiecuje też więcej terenów zielonych, m.in. park na Osiedlu Północ. Kontynuowana będzie przebudowa ulic, ma powstać zintegrowany dworzec kolejowo-autobusowy. Zasadą, którą chce wcielić w życie Renkiewicz, jest partycypacja społeczna – tak aby każdy czuł, że ma wpływ na proces kształtowania naszego miasta. Aby nie być gołosłownym, zaproponował przedstawicielem suwalskich stowarzyszeń, klubów i fundacji podpisanie „Otwartej koalicji mieszkańców na rzecz rozwoju Suwałki”. Wyeksponowana będzie ona w holu PWSZ, tak aby każdy mógł zapoznać się z głównymi założeniami działań podczas kolejnej kadencji.  Renkiewicz zaapelował o podpisywanie się, jeśli wymienione kwestie są mieszkańcom Suwałk bliskie. A poparcie osoby obecnego prezydenta wyraziły osoby związane z regionem, ale też znane w Polsce i na świecie. Spotkanie rozpoczęła prezentacja materiałów filmowych, na którym w ciepłych słowach o Suwałkach i prezydencie wypowiadają się: Jan Chojnacki, który w swojej audycji „Bielszy odcień bluesa” propaguje suwalski festiwal bluesowy, przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Danuta Złotnik, mieszkający od kilkunastu lat na Suwalszczyźnie Wojciech Fortuna, przedsiębiorca Henryk Owsiejew oraz profesor Andrzej Strumiłło, który jako Honorowy Obywatel Miasta Suwałk zaapelował o poparcie dla Czesława Renkiewicza.

Bogaty program liczy 99 punktów, ale jak twierdzi kandydat na prezydenta, z pewnością uda się go zrealizować (pełen jego tekst znaleźć można na stronie KWW „Łączą nas Suwałki”). Niewątpliwie pojawią się i kolejne zadania w trakcie tych pięciu lat, ale mając poparcie i zaufanie mieszkańców Czesław Renkiewicz nie ma wątpliwości, że zamierzenia te zostaną zrealizowane.

 

 

Leave a Reply