Od 27 sierpnia 250 żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoli się na poligonie w Drawsku Pomorskim. Przed nimi został drugi tydzień intensywnych zajęć.

Szkolenie trwa 14 dni i zakończy się 9 września. Uczestniczą w nim Terytorialsi z kompanii dowodzenia oraz 11 batalionu lekkiej piechoty z Białegostoku. Żołnierze są już na finiszu pierwszego roku służby. W tym czasie ich wyszkolenie skupiało się na nauce podstawowych umiejętności niezbędnych na współczesnym polu walki. Szkolenie zintegrowane ma na celu weryfikację tych umiejętności, dlatego jego częścią jest egzamin.

Częścią egzaminu jest m.in 10 km marsz, podczas którego oceniana jest prawidłowa reakcja na kontakt ogniowy, czy umiejętność pracy z mapą. Sprawdzane są zarówno umiejętności indywidualne Terytorialsów, jak i działanie w ramach 12-osobowej sekcji lekkiej piechoty. Egzamin trwa ponad dobę, częściowo odbywa się w nocy i obejmuje bytowanie w terenie leśnym, dlatego oprócz umiejętności weryfikuje też charaktery żołnierzy.

Szkolenia zintegrowane w WOT prowadzone są od początku tego roku. Obecne szkolenie jest już trzecią edycją realizowaną przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej. Pierwsza tura odbyła się w maju (szkolił się 11 batalion lekkiej piechoty z Białegostoku), a druga w lipcu (z udziałem 12 batalionu lekkiej piechoty z Suwałki i 14 batalionu lekkiej piechoty z Hajnówki).

W połowie września po raz pierwszy na szkolenie zintegrowane wyruszą Terytorialsi z Łomży.

Poligon w Drawsku Pomorskim jest największym ośrodkiem w Europie. Zajęcia na obiektach wojskowych poza stałym rejonem odpowiedzialności stanowią urozmaicenie programu szkolenia.

Fot. DWOT

Leave a Reply