Uroczyście, podniośle, ale i radośnie – w takie atmosferze uczcili rocznicę odzyskania niepodległości seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach. A jako że jest to wyjątkowy jubileusz, zatem i występ artystów-amatorów zaplanowano z rozmachem, przygotowano starannie, a do udziału w patriotycznym przedstawieniu zaproszono także gości.

Osobą, która nieodłącznie kojarzy się nam z odzyskaniem niepodległości, jest marszałek Józef Piłsudski – i jemu właśnie poświęcone zostało to patriotyczne widowisko teatralno-muzyczne „Dzisiaj ziemia Wasza jest wolną” zaprezentowane 24 października 2018r. w Sali im. Andrzeja Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury. 

Ciekawym pomysłem autorki scenariusza – Bożenny Maskowicz, było przybliżenie postaci wielkiego polityka, wodza, stratega poprzez przywołanie rozmaitych historii z jego życia opowiadanych w gawędziarskim stylu przez zgromadzonych przy ognisku seniorów. Zabrzmiały też legionowe pieśni, patriotyczne utwory, które do wspólnego śpiewania zachęciły także publiczność.

Druga część spektaklu pozwoliła widzom być świadkami wizyty Marszałka w grodzie nad Czarną Hańczą. To pamiętne wydarzenie miało miejsce we wrześniu 1919 roku. Scena Suwalskiego Ośrodka Kultury w magiczny sposób przeobraziła się w ulicę Kościuszki, na której to stworzono cztery bramy, a przy nich młodzież, włościanie, żołnierze i władze miasta (w tym doktor Teofil Noniewicz, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej) witali wyjątkowego gościa. Marszałek przyjął także zaproszenie na uroczysty obiad – wygłosił podczas niego płomienne przemówienie, z którego pochodzą słowa stanowiące tytuł tego spektaklu.

Wieczór zakończył taneczny akcent – na scenie pojawili się młodzi tancerze z grupy „Iskierki”. Uczniowie klasy III C ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego już trzeci rok pod skrzydłami wychowawczyni – Grażyny Świackiej, doskonalą swoje umiejętności. To jedyna taka grupa taneczna w Suwałkach działająca na terenie szkoły. W maju tego roku triumfowali w miejskim konkursie na najlepiej wykonanego poloneza. Ten taniec mogli obejrzeć widzowie przybyli na środowy spektakl, a poza tym – także kujawiaka i krakowiaka. Piękne stroje, entuzjazm i zaangażowanie – to wszystko sprawiło, że najmłodsi aktorzy byli bardzo gorąco oklaskiwani.

Swe taneczne talenty zaprezentowały także panie z grupy „Srebrne pierwiosnki” przygotowujące się pod kierunkiem Marii Lauryn. Warto dodać, że zespół zaprezentował się w tradycyjnych suwalskich strojach ludowych, opracowanych starannie przez warszawskiego etnografa.

W spektaklu wzięły udział zespoły działające przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku: grupa teatralna „Uniwersalni”, taneczna – „Srebrne pierwiosnki”, chór „Złota Jesień”, któremu akompaniował na akordeonie Piotr Skowroński. W rolę Marszałka wcielił się Roman Złotnik – gorąco oklaskiwany przez publiczność. Stroju aktorowi użyczył Lech Marczuk, należący do Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Mazurski w Olecku, który wraz żoną z wielką radością i przyjemnością – jak powiedział, obejrzał występy artystów. Zabierając głos zwrócił się z apelem do prezydenta Czesława Renkiewicza o nadanie imienia naszej rodaczki, żony Marszałka, Aleksandry Piłsudskiej, jednej z ulic. Okazało się, że to już właśnie nastąpiło – prezydent, który objął honorowym patronatem to widowisko, potwierdził powzięcie takiej decyzji, a dziękując występującym wyraził radość, że i starsi, i młodsi suwalczanie z takim zaangażowaniem wzięli udział w przygotowaniach, że dzięki nim świętowanie odzyskania niepodległości mogło nabrać tak ciekawego wymiaru. Wyrazy uznania i kwiaty przekazała także w imieniu posła Jarosława Zielińskiego wybrana do Rady Miejskiej Mariola Brygida Karpińska.

Fotografie: Wojciech Otłowski – www.wojciech-otlowski.pl

Dodaj komentarz