Kolejne remonty i nowy sprzęt w suwalskim szpitalu

0
302
Fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia

„Zdrowa matka i dziecko” to projekt, dzięki któremu w szpitalu przeprowadzona zostanie modernizacja i przebudowa oddziałów ginekologii, patologii ciąży i położnictwa oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej do oddziałów dziecięcych oraz pracowni endoskopii, poradni podstawowej opieki zdrowotnej i opieki ambulatoryjnej.

We wtorek, 23 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Zdrowe matka i dziecko – poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci”. Projekt o wartości łącznej 8,1 mln zł uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wys. 6,9 mln zł.

Ulepszonymi usługami zdrowotnymi ma zostać objętych 12,6 tys. pacjentów, wzrośnie też liczba porad udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – do 17,5 tys. w 2020 roku.

Leave a Reply