Właśnie przygotowywane są wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej termomodernizacji budynków Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10 w Suwałkach. Jeżeli uda się zdobyć środki, inwestycje mogłyby rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku.

– W tym roku zakończyliśmy termomodernizację czterech suwalskich przedszkoli nr 1, 2, 5 i 6. Budynki te zmieniły swoje oblicze, dlatego też chcemy, by wszystkie suwalskie przedszkola przeszły identyczne metamorfozy – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach przygotowuje aktualnie wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkola nr 3, 4, 7, 8, 10) – etap II. Projekt ten przewiduje termomodernizację budynków Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10 w Suwałkach, która obejmie: wymiany drzwi zewnętrznych, ocieplenia stropów, stropodachów, ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznych (także remont pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznych), remont wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperacji. Wszystkie prace, pod warunkiem pozyskania środków, powinny zakończyć się w połowie 2021 r.

Dodaj komentarz