Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego nie doszli w czwartek, 29 listopada do porozumienia i po kilkugodzinnych wieczornych rozmowach III sesja podlaskiego samorządu została przerwana. Nie doszło do zmiany przewodniczącego sejmiku, nie wybrano też nowego zarządu województwa podlaskiego.

Co więcej, radni Koalicji Obywatelskiej i PSL opuścili obrady. Był to znak protestu przeciwko próbie odwołania Karola Pileckiego z funkcji przewodniczącego Sejmiku wojewódzkiego. Przypomnijmy, że Pilecki uzyskał w głosowaniu większość – został zgłoszony jako kandydat KO i PSL.

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego sejmiku Karola Pileckiego, złożoną przed przerwaniem sesji – na najbliższy poniedziałek, 3 grudnia na godz.16.00 zwołane jest spotkanie przedstawicieli klubów.

– Będziemy jeszcze rozmawiać o wznowieniu  sesji i porządku obrad – stwierdzi wczoraj przewodniczący.

Z kolei radni Prawa i Sprawiedliwości po negocjacjach z opozycją sejmiku zapowiedzieli wydanie specjalnego oświadczenia.

Na zdj. Karol Pilecki, fot. Wojciech Oksztol – Wrota Podlasia

Dodaj komentarz