Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to nowy rodzaj Sił Zbrojnych, tworzony między innymi na terenie Suwalszczyzny. Od ponad roku w Suwałkach funkcjonuje 12 batalion lekkiej piechoty. Przed osobami, które chcą podjąć wyzwanie, nabyć nowe umiejętności i spełnić się w roli obrońcy swojego regionu, pojawiają się nowe możliwości.

Terytorialna służba wojskowa nie koliduje ona z wykonywaną dotychczas pracą zawodową, czy nauką. Mogą ją pełnić mężczyźni i kobiety. Umożliwia ona (po trzech latach pełnienia) powołanie – na zasadach pierwszeństwa do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej. Zapewnia także dodatkowe uposażenie – 91,20 zł za każdy dzień ćwiczenia, do tego nie mniej niż 320 zł za gotowość do służby. Jeżeli przyjmiemy odbycie minimum 2 dni ćwiczeń w miesiącu (weekendowych), to należność za miesiąc wyniesie 500 zł netto.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach informuje, że ochotnicy cały czas mogą składać wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej. W celu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami ochotnicy powinni zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach  przy ul. Wojska Polskiego 21 a. Najbliższe terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej służby wojskowej przypadają w ferie zimowe w 2019 roku: osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego (np. uczniowie): Szkolenie podstawowe (16-dniowe – 19.01 – 03.02.2019 r.); żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym: Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe – 27.01 – 03.02.2019 r.). Po odbytym szkoleniu ochotnicy będą pełnić służbę weekendową – 2 dni w miesiącu.

Wymagania dla kandydatów do WOT: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna, wiek – ukończone 18 do 63 lat, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie wykształcenia co najmniej gimnazjalnego (lub ukończenie 8-klasowej szkoły podstawowej).

DODATKOWE INFORMACJE, tel. 261-347-357, www.suwalki.wku.wp.mil.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj