Kończąca kadencję Rada Miejska przyjęła na ostatniej sesji 11 głosami za przy 7 przeciw uchwałę  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Wzrost najbardziej odczują duże firmy.

Na terenie miasta Suwałk stawki podatku od nieruchomości nie ulegały podwyższeniu od 2014 r. Realizowana dotychczas polityka podatkowa wskazuje, iż tempo wzrostu stawek w podatku od nieruchomości w naszym mieście jest wolniejsze niż tempo wzrostu stawek maksymalnych – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Od nowego roku więcej zapłacimy za metr kwadratowy gruntu związanego z działalnością gospodarczą – w tym przypadku opłaty wzrosną do 88 groszy. Więcej zapłacimy również za grunty pozostałe — 39 groszy, zaś podatek za grunty mieszkalne będzie wynosił 70 groszy za metr kwadratowy.

Skutkiem finansowym podwyżek będzie wzrost w 2019 roku potencjalnych dochodów miasta z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu do 2018 roku o prawie 1,3 mln zł.

Dodaj komentarz