Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Konkurs jest okazją, aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze województwa podlaskiego.

Podsumowanie konkursu nastąpi w grudniu 2018 r. w Białymstoku podczas Podlaskiego Forum Wolontariatu 2018. W trakcie Forum odbędzie się Gala Wolontariatu i 20 laureatów konkursu otrzyma specjalne statuetki i dyplomy.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (skanem): Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91, tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.pryzmat.org.pl lub na naszej stronie – poniżej.

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający na terenie województwa podlaskiego.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Regulamin.

Formularz zgłoszeniowy.

Leave a Reply