Rozpoczyna się nabór wniosków do programu rezydencji im. Marii i Kazimierza Brandysów w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. O rezydencję ubiegać się mogą pisarze, naukowcy i tłumacze zajmujący się problematyką pogranicza kultur i narodów, tworzący literaturę w językach Europy Środkowowschodniej, bądź też literaturę tę tłumaczących.

Rezydencja dedykowana jest pamięci losów jej patronów i całego, reprezentowanego przez nich pokolenia, popularyzacji i nowym odczytaniom dzieła Kazimierza Brandysa. Program rezydencji stanowi integralną część działalności Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Składają się nań: 3-tygodniowy pobyt rezydencyjny w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie – w kwietniu lub październiku, spotkanie autorskie w kawiarni „Piosenka o porcelanie” oraz otwarta debata poświęcona nowym odczytaniom lub wybranym wątkom z twórczości Kazimierza Brandysa albo udział w dyskusji na temat pogranicza kultur i narodów w Europie Środkowej (jej twórców i głównych motywów ich twórczości).

W szerszej perspektywie i w zależności od woli beneficjentów rezydencji, program obejmować może inne niż Krasnogruda miejsca spotkań autorskich i debat, a także publikacje tekstów, przekładów i książek. Pobyt może uwzględniać przyjazd wraz z osobą bliską.

W skład Rady Rezydencji wchodzą: Marek Zagańczyk – Przewodniczący, Irena Grosfeld-Smolar, Agnieszka Holland, Marzenna i Wojciech Duda, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Krzysztof Czyżewski. Sekretarz rezydencji: Agata Szkopińska.

Wniosek elektroniczny należy przesłać mailem: fundacja@pogranicze.sejny.pl; a wersję papierową wniosku przesłać pod adres: Międzynarodowe Centrum Dialogu; Krasnogruda 14, 16-500 Sejny (z dopiskiem „Rezydencja im. Marii i Kazimierza Brandysów”). Wniosek powinien zawierać: biogram, opis dokonań twórczych, list przedstawiający zamierzenia twórcze, które kandydat chce zrealizować podczas pobytu rezydencyjnego. Termin składania wniosków upływa 10 lutego 2019 roku.

Więcej informacji na stronie POGRANICZA.

Leave a Reply