Ostatnie posiedzenie zarządu województwa podlaskiego miało miejsce 31 grudnia 2018 i to właśnie na nim zdecydowano o odwołaniu ze stanowisk dyrektorów trzech Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Mówi się, że to decyzja polityczna, jednak oficjalnie decyzja zarządu nie ma nic wspólnego z czystkami. W oficjalnym komunikacie czytamy, że: Zarząd uzasadnił swoją decyzję niezadowalającą dynamiką rozwoju ośrodków, zwłaszcza w zakresie dotychczasowych i planowanych inwestycji, a także spadkiem przychodów we wszystkich trzech placówkach. Czystki nie ominęły nawet dyrektora suwalskiego WORD-u, który został odwołany mimo tego, iż jest objęty okresem ochronnym przed emeryturą.

Nowi dyrektorzy WORD-ów mają zostać powołani w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Do tego czasu placówkami zarządzać będą obecni zastępcy dyrektorów.

Jak zaznaczają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – decyzja dotycząca odwołania dyrektorów została podjęta zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa (art. 41 ust. 2 pkt 6, w którym czytamy, iż do zadań zarządu województwa należy w szczególności: „kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” ) a także zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ( art.118 ust. 2 – „Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.” ).

Dodaj komentarz