Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może spodziewać się, iż zostanie sprawdzony przez pracodawcę lub przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co faktycznie podczas zwolnienia robi i czy na pewno go potrzebuje. A kreatywność niektórych potrafi zaskoczyć.

Zdarzały się przypadki, gdy podczas wizyty pod wskazanym przez chorego adresem, kontrolerzy nikogo nie zastali. Nieobecny, w złożonym wyjaśnieniu podał, że nie było go w domu, gdyż pojechał opiekować się niedołężnym teściem. Jak mogła wyglądać ta opieka, skoro chory opiekował się chorym? Inny nieobecny w domu podczas kontroli, w wyjaśnieniu napisał, że pojechał do córki na urodziny. Tyle, że córka mieszka w Irlandii i urodziny były za granicą. Choroba nie przeszkodziła również w wieczorze autorskim, podczas którego sprawdzany przez ZUS pracownik czytał swoje wiersze. Wszystkie te osoby zapewne zapomniały, że ubezpieczony, który w okresie niezdolności wykonywał pracę zarobkową lub też wykorzystywał zwolnienie od pracy niezgodnie z jego celem, traci prawo do wypłaty zwolnienia lekarskiego.

W III kwartale 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeprowadził 1,8 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-IX br. 4,3 tys.). W konsekwencji wydane zostały 82 decyzje wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. 175). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2018 r. wyniosła 107 tys. zł (w okresie I-IX br. 198,5 tys.).

Zmniejszenie kwoty zasiłku może również nastąpić poprzez ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2018 r. obniżono wypłaty o 431,6 tys. zł, a dotyczyło to 305 osób. Natomiast w okresie I-IX 2018 r. obniżono wypłaty o 1 305,4 tys. zł (934 osób).

Ponadto, elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Zmniejszenie to następuje w przypadku nie dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w III kwartale 2018 r. uszczuplono wypłaty zasiłków o 8,5 tys. zł ( 107 osób), a w okresie I-IX 2018 r. o 35 tys. zł (459 osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w województwie podlaskim w III kwartale 2018 r. wyniosła ponad 547 tys. zł, a w okresie I-IX 2018 r. – 1 539 tys. zł.

Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego:

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj