Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niejednokrotnie dla potrzeb prowadzonego biznesu wynajmują lokale użytkowe. Jako że często pomieszczenia takie są albo w stanie deweloperskim albo były wcześniej użytkowane przez inne firmy, pojawia się konieczność ich przystosowania dla własnych potrzeb.

Zjawisko takie pojawia się szczególnie często w bardzo dynamicznie rozwijających się dzielnicach dużych miast, np. na warszawskim Wilanowie. Ze względu na dużą podaż tego typu lokali w Wilanowie, często wybranie dobrej lokalizacji może być trudne. Dodatkowo w połączeniu ze skomplikowanymi przepisami podatkowymi w zakresie rozliczania inwestycji, pojawić się może konieczność ze skorzystania fachowej pomocy w zakresie rozliczeń podatkowych – Efekta z Wilanowa może w tym pomóc.

Nakłady ponoszone przez najemcę w celu przystosowania nowej siedziby firmy dla swoich indywidualnych potrzeb, które są ponoszone przed rozpoczęciem działalności w wynajmowanym miejscy, na gruncie ustawy o PIT, będą traktowane jako inwestycja w obcym środku trwałym. Trzeba zaznaczyć, iż nie ma tutaj znaczenia fakt, czy przedmiotowe wydatki, będą wydatkami o charakterze remontowym czy ulepszeniowym– ogół wydatków będzie wpływał na wartość początkową inwestycji.

W przypadku ustalenia wartości początkowej w kwocie do 10 000 pln, będzie możliwe dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. W pozostałych przypadkach, inwestycja w obcym środku trwałym będzie musiała być amortyzowana na zasadach ogólnych. Zatem jeżeli nakłady zostały poniesione w lokalu o statusie lokalu mieszkalnego, podstawowa stawka amortyzacji wynosić będzie 1,5% rocznie, odpowiednio 2,5% rocznie dla lokalu niemieszkalnego. Na szczęście ustawodawca przewidział możliwość zastosowania tzw. indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla tego typu środków trwałych – maksymalna dopuszczalna stawka wynosi 10% rocznie. W praktyce w celu optymalizacji podatkowej, firmy bardzo często decydują się na to rozwiązanie.

Dla celów podatku VAT, jeżeli firma jest zarejestrowana jako czynny płatnik podatku VAT, będzie jej przysługiwało prawo do odliczania VAT-u z faktur kosztowych. Co istotne, w tym wypadku można na bieżąco pomniejszać zobowiązanie podatkowe o cały VAT wykazany na takich dokumentach. Jeżeli przedsiębiorca dopiero rozpoczyna swoją działalność gospodarczą i nie dokonuje jeszcze żadnej sprzedaży, warto rozważyć wystąpienie do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki podatku – na pewno pozwoli to na zapewnienie lepszej płynności finansowej w firmie.

Dodaj komentarz