Na początku lutego minister środowiska odwołał – bez podania przyczyny – dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego, Jarosław Borejszę. Z decyzją nie zgadzają się nie tylko pracownicy WPN, ale i lokalna społeczność.

W sieci dostępna jest petycja dotycząca przywrócenia na stanowisko dotychczasowego dyrektora WPN. W chwili pisania artykułu podpisało się pod nią ponad 1240 osób. Liczba ta cały czas rośnie.

Wieloletnia praca Jarosława Borejszy na rzecz WPN przyniosła widoczne efekty nie tylko w działaniach edukacyjnych i w infrastrukturze turystycznej (co jest widoczne gołym okiem), ale także w zgodnym ze społecznością lokalną gospodarowaniem tym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym – czytamy w treści petycji.

Osoby, które podpisują się pod nią, są zdania, że „żaden nowy, pochodzący z powołania ministra specjalista, nie będzie w stanie kontynuować tego kierunku rozwoju bez kompetencji Jarosława Borejszy”, a dodatkowo wskazują, że przywrócenie Jarosława Borejszy na stanowisko dyrektora WPN byłoby sygnałem rządu, że: liczy się z opinią społeczności lokalnych, docenia kompetencje i doświadczenie niezależnych politycznie ekspertów, zapewnia ciągłość dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju, a także nie zamierza „ręcznie sterować” decyzjami w parkach narodowych i obszarach NATURA 2000.

Treść petycji dostępna jest tutaj (na tej stronie można ją też podpisać).

Leave a Reply