Posłanka broni odwołanego dyrektora WPN

0
475
Na zdj. Bożena Kamińska. Fot. arch. Niebywałych Suwałk.

Stanowisko pracowników Wigierskiego Parku Narodowego w kwestii odwołania dyrektora i petycja dotycząca przywrócenia Jarosława Borejszy na to stanowisko, pod którą podpisało się prawie 3 tys. osób, na razie pozostają bez odpowiedzi Ministra Środowiska. Teraz na jego biurko trafi interpelacja posłanki PO, Bożeny Kamińskiej.

Bożena Kamińska skierowała do Henryka Kowalczyka szereg pytań dotyczących m. in.: uzasadnienia decyzji o odwołaniu Jarosława Borejszy ze stanowiska Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (decyzja szefa resortu nie została niczym uzasadniona), a także szansy na przywrócenie go na poprzednio zajmowane stanowisko.

Posłanka w piśmie do ministra przypomina, że Jarosław Borejszo został powołany na stanowisko dyrektora w drodze konkursu – cieszył się zaufaniem pracowników, Rady Naukowej WPN i lokalnej społeczności.

– Za czasów rządów Pana Jarosława Borejszo na stanowisku Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego wyraźnemu rozwinięciu uległa infrastruktura i forma udostępniania Parku. Wysiłki i starania Pana Jarosława Borejszo powodowały, że pod jego kierownictwem Wigierski Park Narodowy był w stanie skutecznie pozyskiwać fundusze zewnętrzne w wymiarze krajowym i zagranicznym. To z kolei umożliwiało skuteczną realizację ochrony przyrody w Wigierskim Parku Narodowym – argumentuje Bożena Kamińska, dodając, że były dyrektor posiadał umiejętność prowadzenia dialogu ponad podziałami.

Petycję można znaleźć tutaj.

Leave a Reply