Zmiany w Wigierskim Parku Narodowym

06 VIII 2018, Suwalki - UM - Sesja Nadzwyczajna - Jarosław Borejszo (WPN) © 2018 Wojciech OTŁOWSKI

Jarosław Borejszo nie jest już dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego.  Decyzję o jego odwołaniu w dniu 1 lutego 2019 roku podjął Minister Środowiska.

Oficjalna przyczyna odwołania dyrektora nie została podana.

Ministerstwo powierzyło pełnienie obowiązków dyrektora WPN do czasu rozstrzygnięcia konkursu Maciejowi Kamińskiemu – zastępcy dyrektora WPN, nie dłużej jednak niż do dnia 1 sierpnia br.

Dodaj komentarz