800+ już na kontach studentów

pieniadze_zloty

Pierwsze stypendia motywacyjne otrzymały już studentki II roku pielęgniarstwa. Chodzi o 20 osób, które uzyskały najlepsze wyniki na pierwszym roku i biorą udział w wyjątkowym projekcie (Program Rozwojowy Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Suwałkach).

Projekt ma za zadanie przede wszystkim zatrzymać absolwentów tego kierunku w Polsce. Studenci, którzy przystąpią do projektu, są bowiem zobowiązani do podjęcia zatrudnienia w ośrodku medycznym w kraju (przez okres co najmniej dwóch lat).

Profity za udział w projekcie są ogromne. Dzięki niemu studenci mogą liczyć na: stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł brutto miesięcznie, organizację dodatkowych zajęć dotyczących komunikacji z pacjentem, wizyty studyjne podczas których studenci będą mieli okazję zapoznać się z organizacją i zasadami funkcjonowania wiodących ośrodków medycznych w kraju. Z tego typy wyjazdów skorzystają wszyscy studenci pielęgniarstwa.

Po skończeniu studiów wsparcie się jednak nie kończy. Absolwenci mogą liczyć m. in. na: wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/rza w podmiocie leczniczym na terenie Polski; realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych w zakresie potrzeb epidemiologiczno – demograficznych kraju. W ramach cyklu szkoleń zrealizowane zostanie kształcenie podyplomowe obejmujące kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; stypendia szkoleniowe w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie na czas trwania szkoleń zawodowych przez okres 24 miesięcy; wsparcie opiekuna (tutora) w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmie zatrudnienie.

Całkowita wartość projektu to niemal 2 miliony złotych, z czego 97% pochodzi  ze środków europejskich a 3% ze środków dotacji celowej.

Dodaj komentarz