W poniedziałek, 8 kwietnia rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. Do protestu przyłączyły się niemal wszystkie placówki w Suwałkach.

Opieka nad uczniami w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Suwałkach została zapewniona. Przedszkola będą pracować bez zakłóceń.

Strajk w ZS nr 6 w Suwałkach:

W dniu 7 kwietnia 2019 zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ Solidarność. O szczegółach więcej tutaj.

Dodaj komentarz