Politechnika Białostocka otrzyma rekordowe, najwyższe w kraju, środki z NCBR na realizację kursów on-line, które znajdą się na ogólnopolskiej platformie edukacyjnej Navoica. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło właśnie (2 lipca) konkurs „Kurs na MOOC”, w ramach którego przyznało dofinansowania na najlepsze projekty z zakresu e-learningu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło w ubiegłym roku polską platformę edukacyjną typu MOOC (ang. massive open online course). Na platformie navoica.pl umieściła darmowe kursy on-line przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nauką, zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności, bez względu na wiek, zdobyte dotychczas wykształcenie czy miejsce zamieszkania. W ten sposób powstało narzędzie umożliwiające naukę przez całe życie – lifelong learning (LLL) – oraz niwelujące dotychczasowe bariery utrudniające proces edukacji.

Do tej pory na platformie dostępnych było jedynie kilka kursów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Kurs na MOOC” wybrało do dofinansowania aż 52 projekty (z 77 zgłoszonych) na nowe kursy online. Wszystkie prezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej, a także są dostosowane do aktualnych trendów dydaktycznych w zakresie e-learningu.

Do udziału w konkursie zgłosiły się zespoły uczelni wyższych, które przygotowały kursy umożliwiające podniesienie kompetencji odbiorców w przynajmniej dwóch aspektach: językowym, informatycznym, analitycznym, komunikacyjnym oraz w zakresie przedsiębiorczości. Wysoki poziom przygotowanej oferty sprawił, że zwiększyliśmy budżet, który Centrum przeznaczyło na dofinansowanie kursów: początkowo zakładaliśmy, że będzie to 10 mln zł, ostatecznie na ten cel przeznaczymy blisko 20 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – poinformował dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki (https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/najlepsi-ksztalca-sie-online-56717/).

Najwyższe na liście rankingowej konkursu dofinansowanie zdobył projekt zgłoszony przez Politechnikę Białostocką pt. „MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia”.

Projekt obejmuje stworzenie i realizację 19 kursów e-learningowych przygotowanych przez trzy jednostki uczelni: Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Studium Języków Obcych. Wśród propozycji są kursy praktyczne z obsługi programu Excel, programowania w języku C, konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi, analizy i przetwarzania obrazów biometrycznych, programowania sensorów, technik zabezpieczania danych w Internecie, ale też: rachunku kosztów/Cost accounting, metod i technik badań społecznych, metod optymalizacji procesów decyzyjnych, audytu wewnętrznego. Politechnika przygotuje też kursy języka angielskiego w biznesie i branży IT oraz nauki języka polskiego jako obcego.

Z kursów dostępnych na platformie navoica.pl będą mogli skorzystać studenci i doktoranci, uczestnicy zajęć realizowanych w ramach tzw. trzeciej misji uczelni, czyli słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy uniwersytetów dla dzieci i młodzieży, a także wszyscy ci, którzy samodzielnie chcą podnosić swoje umiejętności osobiste oraz zawodowe. Po ukończonym kursie każdy zarejestrowany użytkownik może otrzymać certyfikat.

Projekt Politechniki Białostockiej zakłada zwiększenie kompetencji blisko 1500 uczestników, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy i ich własnymi potrzebami.

Łączna wartość wszystkich dofinansowanych w ramach konkursu projektów to 20,6 mln zł. Konkurs „Kurs na MOOC” finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj