Dołącz do Korpusu Solidarności

2
280

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach realizuje na obszarze woj. podlaskiego Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI.

Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, wieloletni program rządowy, który ma zachęcać i ułatwiać systematyczną oraz długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami/instytucjami oraz angażowanie się obywateli w wolontariat. Program jest odpowiedzią na jeden z istotnych problemów w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest wciąż niski poziom zaangażowania Polaków w wolontariat w porównaniu z większością państw Zachodu.

Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Proponowane wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

Korpus Solidarności to kompleksowa oferta i współzależne, uzupełniające się działania tematyczne skierowane do wolontariuszy lub osób, które chcą zostać wolontariuszami, organizatorów wolontariatu (tzn. organizacji pozarządowych, instytucji sektora publicznego, organizacji realizujących koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego), koordynatorów wolontariatu i otoczenia wspierającego rozwój wolontariatu.

Do wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem kierowane są:

–        szkolenia podstawowe i rozwijające,

–        webinaria oraz e-learning

–        szkolenia dla liderów wolontariatu, wsparcie wolontariatu szkolnego

–        akcje wolontariackie, udział w konkursach, poradnictwo

–  program benefitowy dla członków Korpusu Solidarności, bony edukacyjne

–        program małych grantów – można zdobyć środki na realizację swoich pomysłów

–        obozy wolontariackie.

Propozycja kierowana do organizatorów wolontariatu (organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych):

–        szkolenia podstawowe w zakresie zarządzania wolontariatem

–        szkolenia rozwijające dla koordynatorów

–        staże rozwojowe dla koordynatorów, poradnictwo, debaty

–        program benefitowy.

Działania kierowane do koordynatorów wolontariatu, wspierające i rozwijające kompetencje w zakresie zarządzania wolontariatem:

–        szkolenia podstawowe, szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności

–        system pośrednictwa SOW (System Obsługi Wolontariatu), dzięki któremu znajdziesz wolontariuszy dla swojej organizacji

–        poradnictwo, lokalne spotkania branżowe wolontariatu, konkursy, fora ogólnopolskie

–        certyfikacja.

Działania kierowane do otoczenia wolontariatu:

–        lokalne koalicje wolontariatu, grupy i zespoły robocze wspierające realizację Programu

–        projekty wolontariackie Korpusu Solidarności dla lokalnych społeczności

–        kampania społeczna, materiały promocyjne

–        portal wiedzy, serwis kojarzeniowy dla uczestników Programu.

Kto jest realizatorem Programu?

Za wdrożenie i finansowanie Programu „Korpus Solidarności” odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego wspiera przy realizacji 16 Partnerów z każdego województwa.  W woj. podlaskim realizatorem zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” w ramach Programu „Korpus Solidarności” jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. Program realizowany jest na terenie całego województwa do końca 2020 r.

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W WOLONTARIAT!!!

Dlaczego warto być członkiem Korpusu Solidarności (KS)?

DOCENIAMY, WSPIERAMY, MOTYWUJEMY

Jak dołączyć do KS?

Znajdź KS w swoim województwie. Na terenie województwa podlaskiego zapraszamy do Podlaskiej Sieci Wolontariatu prowadzonej przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, email: wolontariat@pryzmat.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030″.

2 KOMENTARZE

  1. Na pewno cenny pomysł tam gdzie jest potrzebna pomoc osobom indywidualnym i w akcjach społecznych, np. pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieciom, i osobom starszym, pomoc w organizowaniu imprez o charakterze sportowym lub społecznym, pomoc w szpitalach, ochotnicze dyżury i dozór nad dziećmi przed szkołą, po szkole i podczas przerw, aby odciążyć nauczycieli, którzy swój czas powinni spędzać na przygotowaniu do lekcji, lub tzw straż i pomoc sąsiedzka. Innym przykładem jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, itp. organizacje.

    Mam natomiast problem z ochotniczą, darmową pomocą instytucjom niecharytatywnym, które ze swojej pracy i organizowanych przez nie imprez czerpią dochód. Takie instytucje (za wyjątkiem wymienionych powyżej), powinny płacić osobom pomagającym im dorywczo.

    Mam również ogromny problem z ochotniczą pomocą tzw. organizacjom pozarządowym, które w wielu przypadkach są finansowane przez zagraniczne fundacje i reprezentują interesy zewnętrzne oraz rekrutują ochotników do rozmaitych akcji o charakterze politycznym. Centrum Aktywności Społecznej nie powinno służyć naborowi ochotników do pomocy w kampaniach wyborczych bo daje to za dużą kontrolę nad kandydatami i przyszłymi politykami oraz stwarza możliwość manipulowania wynikami wyborów. W żadnym wypadku taką organizacja nie powinna werbować i wykorzystywać ochotników do „szkoleń”, zadym, demonstracji, protestów i rebelii o charakterze politycznym oraz do akcji politycznych równoległych do istniejących mechanizmów konstytucyjnych.

Leave a Reply