Urząd Gminy Szypliszki pozyskał dotację z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania “Przebudowa drogi gminnej nr 101612B Szypliszki – Kociołki – Białobłota we wsi Szypliszki”, czyli odcinka, obejmującego ulicę 4 – go Sierpnia w Szypliszkach.

Wniosek UG Szypliszki znalazł się na 45 pozycji listy podstawowej, wśród 200, które uzyskały dofinansowanie. Rządowa pomoc wynosi prawie 600 tys. złotych i stanowi 50% ogólnych kosztów przebudowy drogi. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 1185 metrów, pobocza, odwodnienie drogi, zamontowane również zostaną elementy, poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Na liście rezerwowej znalazły się jeszcze trzy wnioski Urzędu Gminy Szypliszki. Ich realizacja będzie możliwa w przypadku powstania oszczędności po realizacji zadań z listy podstawowej.

Dodaj komentarz